ಸ್ಲೈಡ್
ಸಂಪನ್ಮೂಲ ಗ್ರಂಥಾಲಯ

PDF ಗಳು ಮತ್ತು ಡೌನ್‌ಲೋಡ್‌ಗಾಗಿ ಇತರ ಉಪಯುಕ್ತ ಫೈಲ್‌ಗಳನ್ನು ಒಳಗೊಂಡಂತೆ ನಮ್ಮ ಡಾಕ್ಯುಮೆಂಟ್‌ಗಳ ಲೈಬ್ರರಿಯ ಮೂಲಕ ಹುಡುಕಿ

85
99
137
787
133
109
125
63
115
87
83
71
89
1562
1675
795
111
73
57
141
69
151
833
121
117
159
113
127

15 ಫಲಿತಾಂಶಗಳು ಕಂಡುಬಂದಿವೆ

1 ಪುಟ 2

ಪ್ರಸ್ತುತಿ
ಪಿಡಿಎಫ್
9.90 ಎಂಬಿ

ಲ್ಯಾಂಡ್‌ಸ್ಕೇಪ್ ಅಪ್ರೋಚ್‌ಗಳ ಸಕ್ರಿಯಗೊಳಿಸುವವರು

ಡೌನ್‌ಲೋಡ್ ಮಾಡಿ ಹಂಚಿಕೊಳ್ಳಿ
ಪ್ರಸ್ತುತಿ
ಪಿಡಿಎಫ್
3.24 ಎಂಬಿ

ಪರಿಸರ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಸೇವೆ ಪಾವತಿಗಳು

ಡೌನ್‌ಲೋಡ್ ಮಾಡಿ ಹಂಚಿಕೊಳ್ಳಿ
ಪ್ರಸ್ತುತಿ
ಪಿಡಿಎಫ್
4.17 ಎಂಬಿ
ಪ್ರಸ್ತುತಿ
ಪಿಡಿಎಫ್
1.50 ಎಂಬಿ

ಹವಾಮಾನ ಬದಲಾವಣೆ ಸಾಮರ್ಥ್ಯ ನಿರ್ಮಾಣ - ಬ್ರೇಕ್ಔಟ್ ಸೆಷನ್

ಡೌನ್‌ಲೋಡ್ ಮಾಡಿ ಹಂಚಿಕೊಳ್ಳಿ
ಪ್ರಸ್ತುತಿ
ಪಿಡಿಎಫ್
3.58 ಎಂಬಿ

ಹತ್ತಿಯಲ್ಲಿ ಹವಾಮಾನ ಕ್ರಮವನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳುವ ಮಹಿಳೆಯರ ಮೇಲೆ ಸ್ಪಾಟ್ಲೈಟ್

ಡೌನ್‌ಲೋಡ್ ಮಾಡಿ ಹಂಚಿಕೊಳ್ಳಿ
ಪ್ರಸ್ತುತಿ
ಪಿಡಿಎಫ್
2.78 ಎಂಬಿ
ಪ್ರಸ್ತುತಿ
ಪಿಡಿಎಫ್
7.18 ಎಂಬಿ

ಮುಖ್ಯ ಭಾಷಣಕಾರರು - ಸಫಿಯಾ ಮಿನ್ನಿ

ಡೌನ್‌ಲೋಡ್ ಮಾಡಿ ಹಂಚಿಕೊಳ್ಳಿ
ಪ್ರಸ್ತುತಿ
ಪಿಡಿಎಫ್
11.53 ಎಂಬಿ

ಯೋಗ್ಯ ಕೆಲಸ ಮತ್ತು ಹತ್ತಿ

ಡೌನ್‌ಲೋಡ್ ಮಾಡಿ ಹಂಚಿಕೊಳ್ಳಿ
ಪ್ರಸ್ತುತಿ
ಪಿಡಿಎಫ್
1.39 ಎಂಬಿ

ಕಾರಣ ಪರಿಶ್ರಮ ಮತ್ತು ಹತ್ತಿ ಉತ್ಪಾದನೆ

ಡೌನ್‌ಲೋಡ್ ಮಾಡಿ ಹಂಚಿಕೊಳ್ಳಿ
ಪ್ರಸ್ತುತಿ
ಪಿಡಿಎಫ್
1,002.08 ಕೆಬಿ

ಪ್ರಭಾವದ ಮೇಲೆ ಮಾಪನ ಮತ್ತು ವರದಿ

ಡೌನ್‌ಲೋಡ್ ಮಾಡಿ ಹಂಚಿಕೊಳ್ಳಿ
ಪ್ರಸ್ತುತಿ
ಪಿಡಿಎಫ್
1.40 ಎಂಬಿ

ಪರಿಣಾಮ ಹೂಡಿಕೆ ಮತ್ತು ಸುಸ್ಥಿರ ಹಣಕಾಸು

ಡೌನ್‌ಲೋಡ್ ಮಾಡಿ ಹಂಚಿಕೊಳ್ಳಿ
ಪ್ರಸ್ತುತಿ
ಪಿಡಿಎಫ್
5.12 ಎಂಬಿ

ಅಡ್ಡಿಪಡಿಸುವವರು ಮತ್ತು ಬ್ರೇಕ್‌ಥ್ರೂ ಅಪ್ರೋಚ್‌ಗಳು

ಡೌನ್‌ಲೋಡ್ ಮಾಡಿ ಹಂಚಿಕೊಳ್ಳಿ
15 ಫಲಿತಾಂಶಗಳು ಕಂಡುಬಂದಿವೆ

ಈ ಪುಟವನ್ನು ಹಂಚಿಕೊಳ್ಳಿ