ಸ್ಲೈಡ್
ಸಂಪನ್ಮೂಲ ಗ್ರಂಥಾಲಯ

PDF ಗಳು ಮತ್ತು ಡೌನ್‌ಲೋಡ್‌ಗಾಗಿ ಇತರ ಉಪಯುಕ್ತ ಫೈಲ್‌ಗಳನ್ನು ಒಳಗೊಂಡಂತೆ ನಮ್ಮ ಡಾಕ್ಯುಮೆಂಟ್‌ಗಳ ಲೈಬ್ರರಿಯ ಮೂಲಕ ಹುಡುಕಿ

85
99
137
787
133
109
125
63
115
87
83
71
89
1562
1675
795
111
73
57
141
69
151
833
121
117
159
113
127

21 ಫಲಿತಾಂಶಗಳು ಕಂಡುಬಂದಿವೆ

1 ಪುಟ 2

ನೀತಿ
ಪಿಡಿಎಫ್
105.59 ಕೆಬಿ

ತತ್ವಗಳು ಮತ್ತು ಮಾನದಂಡಗಳು v.3.0 ಅನುವಾದ ನೀತಿ

ಡೌನ್‌ಲೋಡ್ ಮಾಡಿ ಹಂಚಿಕೊಳ್ಳಿ
ತತ್ವಗಳು
ಪಿಡಿಎಫ್
616.07 ಕೆಬಿ

ತತ್ವಗಳು ಮತ್ತು ಮಾನದಂಡಗಳು v.3.0 ಸಮಾಲೋಚನೆ ಕರಡು

ಡೌನ್‌ಲೋಡ್ ಮಾಡಿ ಹಂಚಿಕೊಳ್ಳಿ
ತತ್ವಗಳು
ಪಿಡಿಎಫ್
5.17 ಎಂಬಿ

ಉತ್ತಮ ಹತ್ತಿ ತತ್ವಗಳು ಮತ್ತು ಮಾನದಂಡಗಳು v.3.0

ಡೌನ್‌ಲೋಡ್ ಮಾಡಿ ಹಂಚಿಕೊಳ್ಳಿ

ಈ ಡಾಕ್ಯುಮೆಂಟ್ ಈ ಕೆಳಗಿನ ಭಾಷೆಗಳಲ್ಲಿಯೂ ಲಭ್ಯವಿದೆ:
ಚೀನೀ
ಪೋರ್ಚುಗೀಸ್
ತಾಜಿಕ್
ಫ್ರೆಂಚ್
ಅರೇಬಿಕ್
ರಷ್ಯಾದ
ಉಜ್ಬೆಕ್ (ಲ್ಯಾಟಿನ್)
ಉಜ್ಬೆಕ್ (ಸಿರಿಲಿಕ್)
ತತ್ವಗಳು
ಪಿಡಿಎಫ್
9.56 ಎಂಬಿ

ತತ್ವಗಳು ಮತ್ತು ಮಾನದಂಡಗಳ ಪರಿಷ್ಕರಣೆ ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಸಮಾಲೋಚನೆ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯೆಯ ಸಾರಾಂಶ

ಡೌನ್‌ಲೋಡ್ ಮಾಡಿ ಹಂಚಿಕೊಳ್ಳಿ
ಸದಸ್ಯರ ಪಟ್ಟಿ
ಪಿಡಿಎಫ್
62.73 ಕೆಬಿ

ಮಾನದಂಡಗಳ ಸಮಿತಿ: ಜೀವನಚರಿತ್ರೆ

ಡೌನ್‌ಲೋಡ್ ಮಾಡಿ ಹಂಚಿಕೊಳ್ಳಿ
ಸದಸ್ಯರ ಪಟ್ಟಿ
ಪಿಡಿಎಫ್
109.63 ಕೆಬಿ

ಯೋಗ್ಯ ಕೆಲಸ ಮತ್ತು ಲಿಂಗ ಕಾರ್ಯ ಗುಂಪು: ಜೀವನಚರಿತ್ರೆಗಳು

ಡೌನ್‌ಲೋಡ್ ಮಾಡಿ ಹಂಚಿಕೊಳ್ಳಿ
ಸದಸ್ಯರ ಪಟ್ಟಿ
ಪಿಡಿಎಫ್
112.05 ಕೆಬಿ

ನೈಸರ್ಗಿಕ ಸಂಪನ್ಮೂಲಗಳ ಕಾರ್ಯ ಗುಂಪು: ಜೀವನಚರಿತ್ರೆಗಳು

ಡೌನ್‌ಲೋಡ್ ಮಾಡಿ ಹಂಚಿಕೊಳ್ಳಿ
ಸದಸ್ಯರ ಪಟ್ಟಿ
ಪಿಡಿಎಫ್
62.19 ಕೆಬಿ

ಕ್ರಾಪ್ ಪ್ರೊಟೆಕ್ಷನ್ ವರ್ಕಿಂಗ್ ಗ್ರೂಪ್: ಜೀವನಚರಿತ್ರೆ

ಡೌನ್‌ಲೋಡ್ ಮಾಡಿ ಹಂಚಿಕೊಳ್ಳಿ
ಅವಲೋಕನ
ಪಿಡಿಎಫ್
191.38 ಕೆಬಿ

ಪ್ರಮಾಣಿತ ಪರಿಷ್ಕರಣೆ ಯೋಜನೆಯ ಅವಲೋಕನ

ಡೌನ್‌ಲೋಡ್ ಮಾಡಿ ಹಂಚಿಕೊಳ್ಳಿ
ಉಲ್ಲೇಖದ ನಿಯಮಗಳು
ಪಿಡಿಎಫ್
140.81 ಕೆಬಿ

ಯೋಗ್ಯ ಕೆಲಸ ಮತ್ತು ಲಿಂಗ ಕಾರ್ಯ ಗುಂಪು: ಉಲ್ಲೇಖದ ನಿಯಮಗಳು

ಡೌನ್‌ಲೋಡ್ ಮಾಡಿ ಹಂಚಿಕೊಳ್ಳಿ
ಉಲ್ಲೇಖದ ನಿಯಮಗಳು
ಪಿಡಿಎಫ್
144.79 ಕೆಬಿ

ಕ್ರಾಪ್ ಪ್ರೊಟೆಕ್ಷನ್ ವರ್ಕಿಂಗ್ ಗ್ರೂಪ್: ಉಲ್ಲೇಖದ ನಿಯಮಗಳು

ಡೌನ್‌ಲೋಡ್ ಮಾಡಿ ಹಂಚಿಕೊಳ್ಳಿ
ಉಲ್ಲೇಖದ ನಿಯಮಗಳು ಉಪಕರಣ
ಪಿಡಿಎಫ್
144.81 ಕೆಬಿ

ನೈಸರ್ಗಿಕ ಸಂಪನ್ಮೂಲಗಳ ಕಾರ್ಯ ಗುಂಪು: ಉಲ್ಲೇಖದ ನಿಯಮಗಳು

ಡೌನ್‌ಲೋಡ್ ಮಾಡಿ ಹಂಚಿಕೊಳ್ಳಿ
21 ಫಲಿತಾಂಶಗಳು ಕಂಡುಬಂದಿವೆ

ಈ ಪುಟವನ್ನು ಹಂಚಿಕೊಳ್ಳಿ