ಸ್ಲೈಡ್
ಸಂಪನ್ಮೂಲ ಗ್ರಂಥಾಲಯ

PDF ಗಳು ಮತ್ತು ಡೌನ್‌ಲೋಡ್‌ಗಾಗಿ ಇತರ ಉಪಯುಕ್ತ ಫೈಲ್‌ಗಳನ್ನು ಒಳಗೊಂಡಂತೆ ನಮ್ಮ ಡಾಕ್ಯುಮೆಂಟ್‌ಗಳ ಲೈಬ್ರರಿಯ ಮೂಲಕ ಹುಡುಕಿ

85
99
137
787
133
109
125
63
115
87
83
71
89
1562
1675
795
111
73
57
141
69
151
833
121
117
159
113
127

305 ಫಲಿತಾಂಶಗಳು ಕಂಡುಬಂದಿವೆ

1 ಪುಟ 26

XLSX
178.46 ಕೆಬಿ

LP ಗಳಿಲ್ಲದ ಉತ್ತಮ ಹತ್ತಿ GIF ಒಂದು ವರ್ಷದ ಬಜೆಟ್ ಟೆಂಪ್ಲೇಟ್

ಡೌನ್‌ಲೋಡ್ ಮಾಡಿ ಹಂಚಿಕೊಳ್ಳಿ
XLSX
180.06 ಕೆಬಿ

LP ಗಳಿಲ್ಲದ ಉತ್ತಮ ಕಾಟನ್ GIF ಬಹುವರ್ಷದ ಬಜೆಟ್ ಟೆಂಪ್ಲೇಟ್

ಡೌನ್‌ಲೋಡ್ ಮಾಡಿ ಹಂಚಿಕೊಳ್ಳಿ
XLSX
190.08 ಕೆಬಿ

LP ಗಳೊಂದಿಗೆ ಉತ್ತಮ ಕಾಟನ್ GIF ಮಲ್ಟಿಇಯರ್ ಬಜೆಟ್ ಟೆಂಪ್ಲೇಟ್

ಡೌನ್‌ಲೋಡ್ ಮಾಡಿ ಹಂಚಿಕೊಳ್ಳಿ
XLSX
21.36 ಕೆಬಿ

ಉತ್ತಮ ಹತ್ತಿ GIF ಯೋಜನೆ ಯೋಜನೆ 2025-26 (ಚೀನಾ ಪಾಲುದಾರರು)

ಡೌನ್‌ಲೋಡ್ ಮಾಡಿ ಹಂಚಿಕೊಳ್ಳಿ
XLSX
19.34 ಕೆಬಿ

ಉತ್ತಮ ಹತ್ತಿ GIF ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟ್ ಯೋಜನೆ - ಹೊಸ ಪಾಲುದಾರರು

ಡೌನ್‌ಲೋಡ್ ಮಾಡಿ ಹಂಚಿಕೊಳ್ಳಿ
ಪಿಡಿಎಫ್
7.06 ಎಂಬಿ

ಉತ್ತಮ ಹತ್ತಿ GIF ಮಿಷನ್ ಮತ್ತು ವಿಷನ್ 2024

ಡೌನ್‌ಲೋಡ್ ಮಾಡಿ ಹಂಚಿಕೊಳ್ಳಿ
XLSX
18.11 ಕೆಬಿ

ಉತ್ತಮ ಹತ್ತಿ GIF ಪರಿಣಾಮ ಮತ್ತು ಫಲಿತಾಂಶದ ಯೋಜನೆ 2025-28

ಡೌನ್‌ಲೋಡ್ ಮಾಡಿ ಹಂಚಿಕೊಳ್ಳಿ
ಪಿಡಿಎಫ್
2.56 ಎಂಬಿ

ಬೆಟರ್ ಕಾಟನ್ ಕಾನ್ಫರೆನ್ಸ್ 2024 - ಕಾರ್ಯಸೂಚಿ

ಡೌನ್‌ಲೋಡ್ ಮಾಡಿ ಹಂಚಿಕೊಳ್ಳಿ
XLSX
188.86 ಕೆಬಿ

ಉತ್ತಮ ಹತ್ತಿ GIF ಬಜೆಟ್ ಟೆಂಪ್ಲೇಟ್ (LP ಗಳೊಂದಿಗೆ 1-ವರ್ಷ)

ಡೌನ್‌ಲೋಡ್ ಮಾಡಿ ಹಂಚಿಕೊಳ್ಳಿ
XLSX
198.23 ಕೆಬಿ

ಉತ್ತಮ ಹತ್ತಿ GIF 2025-26 ಬಜೆಟ್ ಟೆಂಪ್ಲೇಟ್ (ಚೀನಾ ಪಾಲುದಾರರು)

ಡೌನ್‌ಲೋಡ್ ಮಾಡಿ ಹಂಚಿಕೊಳ್ಳಿ
305 ಫಲಿತಾಂಶಗಳು ಕಂಡುಬಂದಿವೆ

ಈ ಪುಟವನ್ನು ಹಂಚಿಕೊಳ್ಳಿ