ಹತ್ತಿ ಉತ್ಪಾದನೆಯನ್ನು ಜಾಗತಿಕವಾಗಿ ಪರಿವರ್ತಿಸಲು ಮತ್ತು ಉತ್ತಮ ಹತ್ತಿಯನ್ನು ಸುಸ್ಥಿರ ಮುಖ್ಯವಾಹಿನಿಯ ಸರಕುಗಳಾಗಿ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಪಡಿಸಲು 2016 ರಲ್ಲಿ ಉತ್ತಮ ಹತ್ತಿ ಬೆಳವಣಿಗೆ ಮತ್ತು ನಾವೀನ್ಯತೆ ನಿಧಿಯನ್ನು (ಉತ್ತಮ ಹತ್ತಿ GIF) ಸ್ಥಾಪಿಸಲಾಯಿತು. ಈ ವರ್ಷ GIF ನಾಲ್ಕು ಪ್ರೋಗ್ರಾಂ ಪಾಲುದಾರರಿಗೆ (ಅಥವಾ IP ಗಳು), ಭಾರತ ಮತ್ತು ಪಾಕಿಸ್ತಾನದಲ್ಲಿ ತಲಾ ಇಬ್ಬರು, ಬಹು-ವರ್ಷದ ಯೋಜನೆ (MYP) ಅನುದಾನವನ್ನು ನೀಡಿದೆ. ಈ ನಾಲ್ಕು ಯೋಜನೆಗಳ ಪರಿಣಾಮಕಾರಿತ್ವವನ್ನು ಮೌಲ್ಯಮಾಪನ ಮಾಡುವುದು ಈ ನಿಯೋಜನೆಯ ಉದ್ದೇಶವಾಗಿದೆ.

ಸ್ಥಾನ: ಭಾರತ ಮತ್ತು ಪಾಕಿಸ್ತಾನ
ಪ್ರಾರಂಭ ದಿನಾಂಕ: 13 / 05 / 2022
ಮುಕ್ತಾಯದ ದಿನಾಂಕ: 25 / 04 / 2022 ಪೋಷಕ PDF: ವೀಕ್ಷಿಸಿ

ಈ ಪುಟವನ್ನು ಹಂಚಿಕೊಳ್ಳಿ