קידום שוויון מגדרי במגזר הכותנה העולמי

PDF
3.34 MB

אסטרטגיית מגדר של Better Cotton 2019-21

הורדה

אי השוויון בין המינים נותר אתגר דחוף במגזר הכותנה. בעולם, נשים בייצור כותנה לוקחות על עצמן תפקידים מגוונים וחיוניים, אך עבודתן לרוב אינה מוכרת ומתוגמלת בתשלום. היכן שתרומותיהן של נשים אינן מוכרות, התפקיד הקריטי שלהן באימוץ פרקטיקות בנות קיימא יותר, ויצירת עתיד כותנה משתנה ושוויוני, מתפספס. 

כמובילה בתעשייה, ל-Better Cotton יש הזדמנות להתמודד עם אתגרים אלה ולשלב שוויון מגדרי כאבן יסוד של כותנה בת קיימא. אסטרטגיית המגדר, שפותחה והושקה באופן פנימי בנובמבר 2019, מתארת ​​את תוכנית הפעולה שלנו להטמעת גישה רגישה מגדרית בכל עבודתנו.

אסטרטגיית מגדר טובה יותר של כותנה בפעולה

כדי להפוך את ייצור הכותנה לטוב יותר עבור כל האנשים בקהילות חקלאי כותנה, Better Cotton תפעל לשיפור השוויון בין המינים לאורך כל פעילותנו. אנו נעשה זאת על ידי שילוב גישות רגישות מגדר בכל עבודה ברמת החווה, חיזוק עבודה זו באמצעות קהילת הכותנה בת-קיימא ודרך בניית מודעות ויכולת בתוך הארגון. השלמנו דוח הערכת מגדר בסיסי ב-2019 כדי להעריך את ההתקדמות שלנו עד כה. דוח זה זיהה תחומים לשיפור והיווה את הבסיס לאסטרטגיה שלנו. הנה כמה דוגמאות לאסטרטגיה בפעולה.

גישה, יעדים והתחייבויות

הגישה של אסטרטגיית המגדר היא להפעיל באופן שיטתי את הדאגות, הצרכים והאינטרסים המגדריים בכל המדיניות, השותפויות והתוכניות של Better Cotton.

כדי להתקדם בעבודה זו, הגדרנו יעדים והתחייבויות בשלוש רמות: קהילת כותנה בת קיימא, חווה וארגון.

Better Cotton נמצאת בתחילת דרכה לקראת תמיכה בפעולה טרנספורמטיבית לקידום שוויון מגדרי. אנו מחפשים באופן פעיל שותפויות כדי להאיץ עבודה זו בשיתוף פעולה.