Better Cotton גדל בתמיכתם של מגוון שלם של שותפים במדינות המייצרות כותנה. מעורבות מרובת בעלי עניין היא המפתח להשגת היעדים העיקריים של Better Cotton, כפי שהוגדרו ב- 2030 אסטרטגיה. זו הסיבה שאנו כל הזמן מחפשים שותפים חדשים ליישום ולתמוך במערכת Better Cotton Standard System.

גלה מי יכול להיות מעורב בתוכנית ברמת השטח שלנו וכיצד ליצור איתנו קשר.


מפיק

אם אתה מגדל קטן, יצרן חווה בינוני או גדול במדינה שבה מגדלים Better Cotton, אנא צור קשר עם צוות התוכניות שלנו שיחבר אותך עם השותפים הרלוונטיים במדינה שלך. אם אתה מבוסס בארה"ב, אתה יכול לפנות ישירות אלינו צוות ארה"ב במקום.


שותפים פוטנציאליים

אם אתה ארגון (NGO, Corporate, Public) במדינה שבה מגדלים Better Cotton ואתה רוצה להיות שותף בתוכנית, אנא צור קשר עם הצוות שלנו, שידון איתך בתהליך.

תהליך האישור להפוך לשותף בתוכנית ייקח לפחות 12 שבועות.

למד עוד על שותפי התוכנית שלנו ומצא רשימה של כל השותפים.


תקן מודדs

אם אתה בעל עניין במדינה שבה אתה מגדל/תומך/רוכש כותנה עם תקנים אחרים מלבד Better Cotton, אנא צור קשר עם צוות המדינה שלנו כדי לדון בתהליך ההשוואה שלנו. במדינות שבהן כבר קיימת מערכת סטנדרטית אמינה לייצור כותנה, Better Cotton תעדוף את השוואת מערכת התקן הקיימת מול Better Cotton Standard System. השוואת ביצועים יכולה להיות דרך יעילה להעמקת ההשפעה תוך הזרמת קיימות בייצור כותנה, על ידי בנייה על ידע ופעילויות קיימים באמצעות שותפויות משמעותיות.

כרגע יש לנו הסכמי השוואת ביצועים עם השותפים והתקנים הבאים:
- אוסטרליה: כותנה אוסטרליה / שיטות הניהול הטובות ביותר שלי (myBMP)
- ברזיל: Associação Brasileira dos Produtores de Algodão (ABRAPA) / תוכנית הכותנה הברזילאית האחראית (ABR)
- ישראל: המועצה הישראלית לייצור ושיווק כותנה (ICB) / מערכת תקן ישראלית לייצור כותנה (ICPSS)
- יון: ארגון חקלאי הלני – דמטר, ארגון בין-ענפי של כותנה יוונית / תקן אגרו-2

לפרטים נטספים על הסטנדרטים המותאמים למערכת Better Cotton Standard System.

PDF
235.78 KB

Better Cotton Benchmarking Program Policy 2022

הורדה

התחלת תוכנית מדינה חדשה

אם אתה בעל עניין כותנה במדינה שבה Better Cotton לא מיוצרת כיום, אנא עיין במדיניות התוכנית החדשה שלנו למדינה, אשר מונה את הקריטריונים להקמת תוכנית חדשה Better Cotton.

PDF
188.50 KB

Better Cotton New Country Program Policy 2022

הורדה

הדרישות העיקריות לפתיחת תוכנית חדשה הם:

  • גישת בעלי עניין רב: השתתפות רבת גורמים חזקה הכוללת את מגוון השחקנים התורמים במישרין או בעקיפין לתוצאות ברמת החווה היא הבסיס לתוכניות Better Cotton ומפתח לשמירה על המשימה של Better Cotton.
  • הטבעה לאומית: החזון ארוך הטווח של Better Cotton הוא שייצור Better Cotton הופך להיות מוטמע במבני ממשל כותנה לאומיים.
  • ניהול תוכניות ומשאבים: Better Cotton נותנת עדיפות לשותפויות אסטרטגיות עם ארגונים או גופים שיכולים לקחת על עצמם אחריות משמעותית של פיקוח, ניהול ותקציב.

צור קשר אם תרצה לדון בנושא נוסף.