עמוד הבית » היכן גדלים Better Coton » כותנה טובה יותר ביוון (Agro-2)

כותנה טובה יותר ביוון (Agro-2)

יוון היא המדינה המייצרת כותנה הגדולה באירופה, ויצואנית כותנה גדולה.

Slide 1
1
חקלאים מורשים
1,256
טונות של Better Coton
1,804
הקטרים ​​שנקטפו

הנתונים הללו הם מעונת הכותנה 2021/22. למידע נוסף, קרא את הדו"ח השנתי האחרון שלנו.

כותנה נאספת במכונה ביוון, ומוכרת בזכות איכותה במונחים של אורך, חוזק ומיקרוניר (אינדיקציה לעדינות הסיבים).

בשנת 2020, יוון הפכה למדינה מוכרת לתקן כותנה טובה יותר, ו-11 קבוצות עסקיות חקלאיות נרשמו לאישור AGRO-2, הכוללות כ-30,000 דונם נטועים ו-4,000 חקלאים. עד סוף 2022, על פי ההערכות 5,000 חקלאים מגדלים כותנה ברישיון AGRO-2 (שווה ערך ל-Better Cotton) על 40,000 דונם, ומייצרים כ-185,000 חבילות.

שותפי כותנה טובים יותר ביוון

באוקטובר 2020, לאחר השלמת ניתוח פערים מקיף ותהליך מידוד, Better Cotton ו-ELGO-DOV הפכו לשותפים אסטרטגיים והכירו בתקני הניהול המשולבים AGRO-2 היווניים כמקבילים למערכת Better Cotton Standard System. חקלאים שנרשמו ומוסמכים לפי תקני AGRO-2, אשר גם בוחרים להשתתף בתוכנית Better Cotton, זכאים למכור את הכותנה שלהם כ- Better Cotton מעונת הכותנה 2020-21.

תקני הניהול המשולב AGRO-2 פותחו על ידי הארגון הלאומי החקלאי ההלני, ELGO-DEMETER, גוף סטטוטורי תחת המשרד לפיתוח הכפר והמזון. ELGO-DEMETER והארגון הבין-ענפי של כותנה יוונית (DOV) (במשותף ELGO-DOV) שותפו לקידום ויישום תקני AGRO-2 לייצור כותנה יוונית.

אתגרי הקיימות

חקלאי כותנה יוונית מתמקדים בטיפול בשני אתגרים מרכזיים של ניהול מים וניהול חומרי הדברה בחקלאות כותנה. כחלק מהדרישות של תקן AGRO 2 Integrated Management, ובהתאם למערכת Better Cotton Standard System, החקלאים מתמקדים בשיפור מתמיד בתחומים אלה ויישום שיטות קיימא כדי להתמודד עם אתגרים אלו.

נהיה בקשר

צור קשר עם הצוות שלנו באמצעות טופס יצירת הקשר אם תרצה ללמוד עוד, להיות שותף או שאתה חקלאי המעוניין בחקלאות Better Cotton.