BCI ו-SDGs

BCI ו-SDGs

17 יעדי הפיתוח בר קיימא (SDGs) הם מרכזיים באג'נדת 2030 לפיתוח בר קיימא, מסמך הנחיה עולמי שאומץ על ידי מנהיגי העולם בפסגת האומות המאוחדות בספטמבר 2015. המאמצים שלנו להפוך את Better Cotton למצרך בר-קיימא מיינסטרים מתאימים באופן מהותי ל- SDGs.

באמצעות מערכת Better Cotton Standard System אנו שואפים להטמיע קיימות חברתית, סביבתית וכלכלית בייצור כותנה ברחבי העולם. Better Cotton מאמצת את ה-SDG בצורה הוליסטית ומקבלת השראה להיות חלק מקהילה גלובלית הפועלת כדי להפוך את העולם למקום טוב יותר.

במהלך השנה האחרונה, ערכנו תרגיל מיפוי שלפיו השווינו את היעדים הארגוניים של Better Cotton ל-17 SDGs ויעדים קשורים כדי לקבוע לאן Better Cotton מניעה את SDGs בצורה מוחשית. השתמשנו בקריטריונים הבאים כדי לקבוע את יעדי SDG שבהם Better Cotton תורמת תרומה חזקה.

 • ישנם נתונים קיימים או ראיות המדגימות את תרומתה של Better Cotton לפחות באחד מיעדי המטרה.
 • Better Cotton צופה, בטווח הקצר עד הבינוני, ראיות המדגימות את התרומה שלנו לפחות באחד מיעדי המטרה.

להלן 10 SDGs שזיהינו והדרכים שבהן המאמצים שלנו תורמים תרומה משמעותית.

כמיליארד בני אדם עדיין חיים בעוני - מוגדר כהכנסה של פחות מ-1 דולר ארה"ב ליום. היעדים במסגרת SDG 1.25 כוללים שאיפה לעולם שבו העניים אינם פגיעים לשינויי אקלים, ויש להם זכויות שוות למשאבים כלכליים.

Better Cotton והשותפים המבצעים שלנו מציידים את Better Cotton בידע ובכלים לצמצם את התשומות החקלאיות שלהם, לשפר את המגוון הביולוגי, להשתמש בקרקע בצורה אחראית, לשפר את איכות סיבי הכותנה, כמו גם לשפר את תפוקת הקציר, מה שמוביל להגדלת הרווחים ולהגברת החוסן בהקשר של אירועים כלכליים, חברתיים וסביבתיים לא ברורים.

 

כיצד כותנה טובה יותר תורמת ל-SDG 1

 • בעונת הכותנה 2016-17, חקלאי כותנה טובים יותר בסין, הודו, פקיסטן, טג'יקיסטן וטורקיה הגדילו את רווחיהם בהשוואה לחקלאי השוואה. לדוגמה, ל-Better Cotton Farmers בסין היו רווחים גבוהים ב-27% מחקלאי ההשוואה. תוצאות חקלאי 2016-17.
 • בשנים 2016-17 יותר מ-99% מחקלאי Better Cotton Farmers היו חקלאים קטנים (חקלאים פחות מ-20 דונם של אדמה). תוכנית Better Cotton מגיעה למי שדורש את מירב התמיכה.
 • אין אגרת רישוי לחקלאים קטנים, מה שמפחית את חסמי ההשתתפות.

סיפורים מהשטח

2 אפס רעבהפסקת הרעב כוללת גם הפסקת תת תזונה, הגנה על חקלאים קטנים ושינוי החקלאות עצמה כך שחקלאות ומערכות אקולוגיות יוכלו להתקיים במקביל. המשמעות היא גם הגנה על המגוון הגנטי של הגידולים שאנו מגדלים, תוך השקעה במחקר כדי להפוך את החקלאות ליותר פרודוקטיבית, במיוחד במדינות מתפתחות.

BCI מכיר בכך שהמוקד העיקרי של SDG 2 הוא חקלאות מזון, עם זאת, פרקטיקות חקלאיות בנות קיימא רלוונטיות מאוד גם לגידולים שאינם מזון. עקרונות וקריטריונים של Better Cotton תואמים היטב את היעדים של SDG 2 וקיימים כדי לעזור לחקלאי כותנה ליישם פרקטיקות חקלאיות בר-קיימא המפחיתות את התשומות שלהם, משפרות את התפוקה והפרודוקטיביות שלהם, תוך שיפור המגוון הביולוגי.

כיצד BCI תורם ל-SDG 2

 • מערכת Better Cotton Standard היא גישה הוליסטית לייצור כותנה בר קיימא המכסה את כל שלושת עמודי הקיימות: סביבתי, חברתי וכלכלי. החקלאים מקבלים הכשרה כיצד לייצר כותנה בצורה טובה יותר לעצמם, לקהילותיהם ולסביבה.
 • תוצאות חקלאים 2016-17 מציגות את התוצאות החברתיות, הסביבתיות והכלכליות שהושגו על ידי חקלאי BCI המיישמים פרקטיקות חקלאיות בנות קיימא - משימוש מופחת בחומרי הדברה ועד לשיפור הידע בנושאי עבודת ילדים. [תוצאות חקלאי 2016-17].

סיפורים מהשטח

3 בריאות טובה ורווחהמטרה זו כוללת סדר יום מקיף להתמודדות עם מגוון רחב של אתגרי בריאות עולמיים. SDG 3 גם קורא להשגת 'כיסוי בריאותי אוניברסלי'; הפחתת מחלות ומוות הנגרמים מזיהום; והגדלת כוח האדם בתחום הבריאות העולמי, במיוחד במדינות העניות בעולם.

באמצעות יישום תקן Better Cotton, BCI עובדת עם שותפים כדי לעזור לחקלאי כותנה להפחית ולמנוע את השימוש בכימיקלים מסוכנים בייצור כותנה; לאמץ שיטות חלופיות להגנת הצומח, כגון הדברה משולבת; ולהיות בקי בשיטות בטוחות, כולל שימוש בציוד מגן אישי. עקרונות Better Cotton One, Two and Four מתייחסים לשימוש בכימיקלים ולזיהום מים ואדמה.

כיצד BCI תורם ל-SDG 3

 • באמצעות Better Cotton Princip One: הגנה על גידולים, BCI Farmers ממזערים את ההשפעה המזיקה של שיטות הגנת הגידול. קריטריון 1.4 קובע כי היצרנים (בעלי רישיון BCI) חייבים להפסיק את השימוש בכל חומרי הדברה ותכשירים פעילים ותכשירים הידועים או מניחים כמסוכנים ביותר או מאוד. מחוון ליבה 1.7.2 קובע כי ציוד מגן אישי מינימלי נלבש בעת הכנה ויישום חומרי הדברה, הכולל הגנה על חלקי הגוף מפני ספיגה עורית, בליעה ושאיפה.
 • תוצאות חקלאים 2016-17 מגלות כי חקלאי BCI בסין, הודו, פקיסטן, טג'יקיסטן וטורקיה השתמשו בפחות חומרי הדברה מאשר חקלאים בהשוואה. לדוגמה, חקלאי BCI בפקיסטן השתמשו ב-20% פחות חומרי הדברה מחקלאים בהשוואה. [תוצאות חקלאי 2016-17].
 • עיקרון שני של כותנה טובה יותר: ניהול מים, מבטיח שחקלאי BCI מנהלים ומבצעים אופטימיזציה של שיעורי יישום חומרי הדברה כדי למקסם את היעילות תוך הפחתת הכמויות שעלולות לזלוג או לשטוף לתוך מקווי מים מתוקים.
 • BCI מעודדת אימוץ של הדברה משולבת ושמה דגש על שימוש בטכניקות הדברה שאינן יישום חומרי הדברה, על מנת להפחית את ההסתמכות על חומרי הדברה.

סיפורים מהשטח

4 חינוך איכותיהיעדים של SDG 4 מכסים את הצורך בגישה לחינוך ברמת האוניברסיטה, הכשרה מקצועית ומיומנויות יזמות, והם מקדישים תשומת לב מיוחדת לנושאים של שוויון. מטרה זו כוללת גם קידום חינוך לפיתוח בר קיימא.

BCI מאפשר הכשרה ובניית יכולת עבור חקלאי כותנה ברחבי העולם. באמצעות תוכנית BCI, החקלאים מקבלים חינוך והכשרה על שיטות עבודה חקלאיות מומלצות, תוך התייחסות לגורמים חברתיים, סביבתיים וכלכליים. בעונת הכותנה 2016-17, BCI והשותפים המבצעים שלה הגיעו והכשירו 1.6 מיליון חקלאי כותנה ב-23 מדינות. BCI מעודדת גם שיתוף ולמידה של ידע בין מדינות.

כיצד BCI תורם ל-SDG 4

 • בשנים 2016-17, BCI ו-59 השותפים המבצעים שלה הכשירו 1.6 מיליון חקלאי כותנה על שיטות חקלאות ברות קיימא (1.3 מיליון קיבלו רישיון על ידי BCI). עד 2020 BCI שואפת להכשיר 5 מיליון חקלאים מדי שנה.
 • ההדרכה מתמקדת בעידוד חקלאים לאמץ טכניקות של שיטות עבודה חקלאיות מומלצות, בהתאם לעקרונות וקריטריונים של Better Cotton.
 • חקלאי BCI מקבלים גם הכשרה בנושא עבודת ילדים, שוויון מגדרי, בריאות ובטיחות, עבודה ועוד בעיות חברתיות.
 • אנו פועלים לחיבור טוב יותר של כל שותפי היישום של BCI ברחבי העולם באמצעות שימוש בחומרי הדרכה וכלי תקשורת נפוצים, ועל ידי אספקת קטלוג של חומר הדרכה לאומי Better Cotton במספר שפות. אלו הם חומרים שחולקו על ידי BCI Implementing Partners על מנת לקדם חילופי ידע, לאפשר יעילות ולהימנע מ'להמציא את הגלגל מחדש'.
 • בשנת 2018 BCI ומשרד החוץ והמסחר (DFAT) אוסטרליה העניקו חילופי ידע בין חקלאים אוסטרלים ופקיסטן.

סיפורים מהשטח

5 שוויון בין המיניםשוויון והעצמה כוללים חופש מאפליה ואלימות. זה כולל גם לוודא שלנשים יש חלק שווה בהזדמנויות מנהיגות ואחריות, כמו גם בעלות על רכוש והשתקפויות קונקרטיות אחרות של כוח בחברה.

אפליה מגדרית נותרה אחד האתגרים הגדולים ביותר לשוויון במקום העבודה במגזר הכותנה, בין השאר כתוצאה מהגישות והאמונות החברתיות הקיימות לגבי תפקידי המגדר. תקן Better Cotton מספק עמדה ברורה לגבי שוויון מגדרי, אשר מותאם לדרישות סדר היום של ארגון העבודה הבינלאומי (ILO) של עבודה הגונה בנושא מגדר.

כיצד BCI תורם ל-SDG 5

 • שוויון מגדרי מהווה חלק מהותי מסדר היום של עבודה הגונה של ה-IAO והוא מופיע בכל העיקרון השישי של עקרונות וקריטריונים של כותנה טובה יותר: עבודה הגונה. גישת ILO לשוויון מגדרי מתייחסת לגישה לתעסוקה, הגנה חברתית, דיאלוג חברתי ועקרונות וזכויות.
 • מדדי ליבת העבודה הגונה של BCI קובעים כי שכר שווה משולם לעובדים המבצעים את אותה עבודה, ללא קשר למגדר (אינדיקטור הליבה 6.5.1) וכי המפיק (בעלי רישיון BCI) מדווח על נתונים שנתיים על מספר החקלאים והעובדים של BCI שהוכשרו על ידי מגדר, נושא ומתודולוגיה (אינדיקטור ליבה 7.2.3).
 • BCI מתמקדת בהכללת נשים בהכשרה ומודד את מספר החקלאיות והעובדות במשק שהוכשרו בנושאי מפתח חקלאיים בהשוואה לחקלאים ועובדי משק. נושאי ההדרכה כוללים ניהול חומרי הדברה ובריאות ובטיחות. לדוגמה, בסין 35% מהחקלאים שהוכשרו בנושאי בריאות ובטיחות ונושאים חברתיים אחרים היו נשים. [תוצאות חקלאי 2016-17]
 • עם מימון מקרן C&A, BCI מינתה שני יועצים ב-2018 כדי לסייע בהגדרת הגישה האסטרטגית של BCI לקידום שוויון מגדרי באזורים המייצרים כותנה.
 • IDH, יוזמת הסחר בר-קיימא, יחד עם השותפים המבצעים של BCI בהודו, ארגנו סדרת סדנאות בת 25 חלקים בנושא רגישות מגדרית, שהתמקדה בשוויון מגדרי, הכלה וגיוון.

סיפורים מהשטח

6 מים נקיים ותברואהמחסור בסיסי במים משפיע על 40% מאוכלוסיית העולם, ולכמעט מיליארד בני אדם אין גישה לטכנולוגיות הבסיסיות ביותר: שירותים או מחסה. היעדים למטרה זו מספקים פרטים על מה שעלינו לעשות כדי לתקן מצב זה, כולל הגנה על המערכות האקולוגיות המספקות את המים מלכתחילה.

העקרונות והקריטריונים של Better Cotton מתייחסים לשימוש בר-קיימא במים באמצעות עיקרון שני: ניהול מים. ניהול מים פירושו שימוש במים באופן שוויוני מבחינה חברתית, בר-קיימא מבחינה סביבתית ומועילה כלכלית. BCI משתפת פעולה עם Helvetas וה-Alliance for Water Stewardship כדי לפתח ולהפעיל שיטות ניהול מים.

כיצד BCI תורם ל-SDG 6

 • באמצעות Better Cotton עקרון שני: חקלאי BCI מקדמים ניהול מים. חקלאי BCI נהנים מהבנת סיכוני מים קיימים ועתידיים בעת פיתוח אסטרטגיות הסתגלות לאקלים לניהול מים חקלאיים.
 • קריטריון ניהול מים 2.1 קובע שהיצרנים (בעלי רישיון BCI) חייבים לאמץ תכנית ניהול מים כדי לסייע בהגנה ובשימור משאבי המים המקומיים ולזהות הזדמנויות להסתגלות לשינויי אקלים. זה צריך לכלול מיפוי מים ולהתייחס ללחות הקרקע ולאיכות המים.
 • תוכניות ניהול מים חייבות להיות מקושרות ומשולבות עם יישום חומרי הדברה, דישון וניהול קרקע.
 • BCI מפעילה פרויקט פיילוט של ניהול מים עם Helvetas ו-Alliance for Water Stewardship ומוציאה גישה חדשה לניהול מים בהודו, פקיסטן, סין, טג'יקיסטן ומוזמביק.
 • בעונת הכותנה 2016-17 חקלאי BCI בסין, הודו, פקיסטן, טג'יקיסטן וטורקיה השתמשו בפחות מים להשקיה מאשר חקלאים בהשוואה. לדוגמה, חקלאי BCI בסין השתמשו ב-10% פחות מים להשקיה מאשר חקלאים בהשוואה. [תוצאות חקלאי 2016-17]

סיפורים מהשטח

8 עבודה הגונה וצמיחה כלכליתלפחות 75 מיליון צעירים ברחבי העולם, בגילאי 15-24, מובטלים, מחוץ לבית הספר ומסתכלים על עתיד קודר. מטרה זו, אף שקוראת לצמיחה כלכלית שתעזור לסגור את הפער הזה, קוראת גם לחדשנות ול"ניתוק" צמיחה מהידרדרות המערכת האקולוגית.

BCI עובדת עם שותפיה כדי לטפל ולמנוע את הסיכונים של עבודת ילדים ולקדם עבודה הגונה בחקלאות כותנה. תחת עיקרון Better Cotton Six: Decent Work, שותפי יישום עובדים עם BCI Farmers כדי להתמקד בזכויות הילדים לחינוך, בריאות ורווחה התפתחותית בהתאם למוסכמות ארגון העבודה הבינלאומי בנושא עבודת ילדים.

כיצד BCI תורם ל-SDG 8

 • Better Cotton Principle Six מתמקד אך ורק בעבודה הגונה.
 • BCI תומכת בחקלאים בכך שהיא עוזרת להם להבין ולכבד את הדרישות המשפטיות הלאומיות, כמו גם את האמנות היסודיות, הקשורות זו בזו של ארגון העבודה הבינלאומי, על כיבוד גיל המינימום לעובדים צעירים (C138) והימנעות מה'צורות הגרועות ביותר של עבודת ילדים' (C182). BCI אינה פועלת במדינות בהן עבודת כפייה מתוזמרת על ידי הממשלה. קריטריון 6.1 קובע כי על המפיק (בעלי רישיון BCI) לוודא שאין עבודת ילדים, בהתאם לאמנת ILO 138.
 • במשקים קטנים משפחתיים ובמסגרות רבות של מדינות מתפתחות, BCI מדגישה את המידה שבה ילדים יכולים לספק עזרה בחוות משפחתיות, חולקת עצות לקידום בריאותם ורווחתם של צעירים ומעודדת הורים למקסם הזדמנויות חינוכיות, היכן שהן זמינות.
 • בשנת 2018 קרן Terre des hommes, הארגון השוויצרי המוביל לסיוע לילדים, שיתף פעולה עם BCI לתמוך בחקלאים, לטפל ולמנוע את הסיכונים של עבודת ילדים ולקדם עבודה הגונה בחקלאות כותנה. ביחד, BCI ו-Terre des hommes מתכננים להשיק פרויקט פיילוט לתמיכה בשותפים המבצעים של BCI בהודו.
 • BCI מודד את אחוז החקלאים המשתתפים שיכולים להבדיל במדויק בין צורות מקובלות של עבודת ילדים לבין עבודת ילדים מסוכנת. לדוגמה, בטורקיה 83% מחקלאי BCI היו בעלי ידע מתקדם בנושאי עבודת ילדים. [תוצאות חקלאי 2016-17]

סיפורים מהשטח

12 צריכה וייצור אחראייםמדינות העולם (באמצעות האו"ם) כבר הסכימו למסגרת של 10 שנים כדי להפוך את הדרך בה אנו מייצרים וצורכים סחורות בר-קיימא יותר. מטרה זו מתייחסת לכך, אך מכסה גם נושאים כמו הפחתת בזבוז מזון, שיטות קיימות ארגוניות, רכש ציבורי והפיכת אנשים מודעים לאופן שבו בחירות אורח החיים שלהם גורמות לשינוי.

BCI עובדת עם כמעט 100 קמעונאים וחברי מותג כדי לשלב את Better Cotton באסטרטגיות חומרי הגלם הקיימות שלהם ולהבטיח שיש ביקוש עולמי. מודל המימון מונע הביקוש של BCI פירושו שהקמעונאים והמותגים של כותנה בתור Better Cotton מתורגמים ישירות להשקעה מוגברת בהדרכה לחקלאי כותנה על שיטות חקלאיות ברות קיימא יותר.

כיצד BCI תורם ל-SDG 12

 • בעונת הכותנה 2017-18, קמעונאים וחברי מותג BCI תרמו יותר מ-6.4 מיליון אירו מה שמאפשר ליותר ממיליון חקלאים ברחבי סין, הודו, מוזמביק, פקיסטן, טג'יקיסטן, טורקיה וסנגל לקבל תמיכה והדרכה.
 • ה-[Better Cotton Leaderboard] מדגיש את הקמעונאים, המותגים, המפעלים והסוחרים המובילים לפי נפחי כותנה שמקורם ב-Better Cotton.
 • באמצעות Better Cotton Claims Framework קמעונאים ומותגים יכולים לתקשר על המחויבות שלהם לתמוך בחקלאי BCI לצרכנים שלהם - להעלות את המודעות למשימה ולמטרה של BCI.
 • החזון ארוך הטווח של BCI הוא שייצור Better Cotton הופך להיות מוטמע במבני ממשל כותנה לאומיים. BCI עובדת עם שותפים אסטרטגיים לאומיים ואזוריים - מוסדות ממשלתיים או תעשייה או איגודי יצרנים - כדי לבנות את היכולת שלהם לקחת בעלות מלאה על יישום Better Cotton, בסופו של דבר לפעול ללא תלות ב-BCI.

סיפורים מהשטח

13 פעולת אקליםשינויי האקלים מגבירים את התדירות והעוצמה של אירועי מזג אוויר קיצוניים כמו גלי חום, בצורת, שיטפונות וציקלונים טרופיים, מחמירות בעיות ניהול מים, צמצום הייצור החקלאי ואבטחת המזון, הגברת הסיכונים הבריאותיים, פגיעה בתשתיות קריטיות והפרעה במתן שירותים בסיסיים. כגון מים ותברואה, חינוך, אנרגיה ותחבורה.

חקלאי כותנה צפויים לסבול מהשפעות מורכבות ומקומיות של שינויי אקלים. הפחתה והסתגלות לשינויי אקלים מוטמעים בתוך עקרונות וקריטריונים של Better Cotton, והשותפים המבצעים של BCI עובדים עם חקלאים כדי לשפר ולנהל באופן בר-קיימא את המגוון הביולוגי, שהוא קריטי לטיפול בשינויי האקלים.

כיצד BCI תורם ל-SDG 13

 • פרקטיקות להפחתת שינויי אקלים מוטמעות בעקרונות ובקריטריונים של Better Cotton וכוללים את הדברים הבאים: ניהול קרקע, מים, אנרגיה, חומרים מזינים, עיבוד אדמה, תשומות ושאריות באופן בר-קיימא; שיפור שיטות הדברה אגרונומיות ומשולבות; והגברת קיבוע הפחמן בקרקעות.
 • אסטרטגיות הסתגלות מוטמעות גם בעקרונות ובקריטריונים של Better Cotton. אסטרטגיות אלו כוללות אמצעים טכניים כגון שינוי התעצמות הייצור; עיבוד והשקיה אלטרנטיביים; אמצעים סוציו-אקונומיים כגון שיפור הגישה למימון וביטוח; ארגון יצרנים ושותפויות בשרשרת האספקה, ובסופו של דבר גיוון יבולים ו/או פרנסה.
 • באמצעות עיקרון כותנה טובה יותר: שיפור המגוון הביולוגי ושימוש בקרקע, חקלאי BCI מאומנים בטכניקות לניהול אזורי ייצור כותנה כך שאזורים אלו יהיו עמידים יותר, יוכלו להסתגל בקלות רבה יותר לשינויי האקלים ולספק מגוון רחב של יתרונות חברתיים, סביבתיים וכלכליים .
 • גלה עוד על הגישה של BCI להפחתת שינויי אקלים והסתגלות עקרונות וקריטריונים של כותנה טובים יותר (עמודים 152-153).

סיפורים מהשטח

15 החיים ביבשההחיים ביבשה, על כדור הארץ היפה שלנו, נמצאים בלחץ נוראי. יעד מקיף זה מכסה כמעט כל היבט של האיום על מערכות אקולוגיות ומגוון ביולוגי וחותר לנהל יערות בר-קיימא, להילחם במדבור, לעצור ולהפוך את הידרדרות הקרקע ולעצור את אובדן המגוון הביולוגי.

הגישה של BCI למגוון ביולוגי מתמקדת בזיהוי, מיפוי ושיקום או הגנה על משאבי טבע. חקלאי BCI חייבים לאמץ תוכנית לניהול המגוון הביולוגי המשמרת ומשפרת את המגוון הביולוגי בחווה ובסביבתה וכוללת זיהוי ומיפוי משאבי המגוון הביולוגי, זיהוי ושיקום אזורים מושפלים, שיפור אוכלוסיות של חרקים מועילים, הבטחת מחזור יבולים והגנה על אזורי גדות.

כיצד BCI תורם ל-SDG 15

 • עיקרון Better Cotton רביעי: שיפור המגוון הביולוגי ושימוש בקרקע, מתמקד אך ורק בהכשרת חקלאים לשיפור המגוון הביולוגי ושימוש בקרקע בצורה אחראית.
 • עם התיקון של עקרונות וקריטריונים של Better Cotton בשנת 2017, BCI אימצה גישה חדשה של 'שינוי שימושי קרקע', המבוססת על הערכת ערך שימור גבוה. זהו הגנה מפני כל הסבה מתוכננת של קרקע למטרת גידול Better Cotton. קריטריון 4.2.1 קובע כי במקרה של הסבה מוצעת מקרקע שאינה חקלאית לקרקע חקלאית, יש ליישם את הגישה מבוססת סיכון BCI High Conservation Value.
 • בשנת 2018, שותפת היישום של BCI SAN JFS החלה לבצע הליך הערכת סיכונים High Conservation Value במוזמביק.
 • באמצעות עיקרון כותנה טובה יותר: בריאות הקרקע, חקלאי BCI מאומנים על טכניקות לטיפול באדמה. קריטריון 3.1 קובע כי היצרנים (בעלי רישיון BCI) חייבים לאמץ תוכנית ניהול קרקע לשמירה ושיפור בריאות הקרקע הכוללת זיהוי וניתוח סוג הקרקע, שמירה ושיפור מבני הקרקע ופריון הקרקע ושיפור מחזוריות התזונה.

סיפורים מהשטח