כאן תוכל למצוא את המדיניות וההנחיות של Better Cotton וכן פרטים על תהליך התלונה שלנו.

מדיניות חברות והדרכה

קוד נוהג לחברי Better Cotton

קוד הנוהג של החברות הוא מה שאתה מתחייב אליו כחבר Better Cotton. כל חבר חייב לחתום ולדבוק בקוד בתהליך הגשת הבקשה הראשוני.

PDF
87.59 KB

קוד נוהג לחבר

הורדה

Better Cotton תנאי החברות

תנאי החברות מתארים תנאי תשלום, עמידה בקוד הנוהג וסיום החברות.

PDF
132.71 KB

תנאי חברות

הורדה

חוקי כותנה טובים יותר

PDF
221.52 KB

חוקי כותנה טובים יותר

הורדה

תיקוני חוק כותנה טובים יותר

PDF
128.93 KB

תיקוני חוקי כותנה טובים יותר

הורדה

מדיניות הגבלים עסקיים

Better Cotton מתכוונת לנהל את ענייניה בהתאם לחוקי ההגבלים העסקיים/תחרות החלים של ארצות הברית, המדינות בתוך ארצות הברית ומדינות ותחומי שיפוט אחרים. 

PDF
150.35 KB

מדיניות הגבלים עסקיים טובה יותר בכותנה

הורדה

מדיניות פרטיות ושימוש בנתונים

מדיניות פרטיות נתונים

Better Cotton מעריכה את התמיכה והנאמנות של חבריה. אנו מכירים בכך שהגנת מידע היא נושא חשוב ולכן פיתחנו מדיניות פרטיות נתונים כדי לתאר את הנהלים שלנו בנוגע למידע האישי והארגוני שאנו אוספים כאשר אתה הופך לחברי Better Cotton וניגש לשירותים הניתנים כחלק מחברות זו.

PDF
220.18 KB

מדיניות הגנת נתונים

מטרת מדיניות זו היא ליידע אותך על אופי, היקף ומטרות האיסוף והשימוש במידע אישי.
הורדה

מדיניות בנושא העברת נתונים

Better Cotton מחויבת להבטיח כי נתונים אמינים המדגימים התקדמות ותוצאות יועברו לבעלי העניין. המוניטין של Better Cotton נשען במידה רבה על האמינות של הנתונים שלה. לכן הנתונים מסופקים ברגעים אסטרטגיים לאורך מחזור ייצור הכותנה כדי לאפשר לשחקנים העוסקים ברשת Better Cotton להשתמש ביעילות וללמוד ממנה.

PDF
1.48 MB

מדיניות כותנה טובה יותר בנושא העברת נתונים

מדיניות זו מכוונת לצוות, חברים, שותפים ומממנים של Better Cotton. זה מתייחס לתקשורת תקופתית של נתונים על ידי Better Cotton
הורדה

תקנון תוכנית

מדיניות תוכנית מדינה חדשה

מדיניות התוכנית החדשה של Better Cotton חלה על מצבים שבהם יש עניין ליישם פרויקט Better Cotton במדינות שבהן Better Cotton לא מיוצרת כרגע. הורד את המדיניות למידע נוסף.

PDF
186.47 KB

Better Cotton New Country Program Policy 2022

הורדה


שמירה

ל-Better Cotton יש אפס סובלנות לכל גישה או התנהגויות שמעמידים את הצוות שלנו, אלה המושפעים מהתוכניות שלנו או הקהילה הרחבה יותר איתה אנו עובדים בסכנת פגיעה. 

שריקה

Better Cotton מחויבת לנהל את עסקיה ביושר וביושרה ומצפה מכל הצוות לשמור על סטנדרטים גבוהים של עבודה בכל עת. על כל חשד לעבירה יש לדווח בהקדם האפשרי. 

תלונות

מדיניות ניהול התלונות של Better Cotton שואפת לספק תהליך שקוף, יעיל וחסר פניות וגישור לטיפול בתלונות.

כל מי שעוסק בפעילויות, אנשים או תוכניות של Better Cotton זכאי להעלות תלונה. תלונות יכולות להתייחס לכל היבט של Better Cotton ופעילויותיה, לרבות צדדים שלישיים בעלי קשר ישיר עם Better Cotton.

PDF
1.01 MB

מדיניות ונהלים לתלונות של Better Cotton V1.0

הורדה