כאן תוכל למצוא את המדיניות וההנחיות של Better Cotton וכן פרטים על תהליך התלונה שלנו.

מדיניות חברות והדרכה

קוד נוהג לחברי Better Cotton

קוד הנוהג של החברות הוא מה שאתה מתחייב אליו כחבר Better Cotton. כל חבר חייב לחתום ולדבוק בקוד בתהליך הגשת הבקשה הראשוני.

PDF
87.59 KB

קוד נוהג לחבר

הורדה

Better Cotton תנאי החברות

תנאי החברות מתארים תנאי תשלום, עמידה בקוד הנוהג וסיום החברות.

PDF
95.43 KB

תנאי חברות

הורדה

מדיניות הגבלים עסקיים

Better Cotton מתכוונת לנהל את ענייניה בהתאם לחוקי ההגבלים העסקיים/תחרות החלים של ארצות הברית, המדינות בתוך ארצות הברית ומדינות ותחומי שיפוט אחרים. 

PDF
150.35 KB

מדיניות הגבלים עסקיים טובה יותר בכותנה

הורדה

חוקי כותנה טובים יותר

PDF
184.09 KB

חוקי כותנה טובים יותר

הורדה

תקנון תוכנית

מדיניות תוכנית מדינה חדשה

מדיניות התוכנית החדשה של Better Cotton חלה על מצבים שבהם יש עניין ליישם פרויקט Better Cotton במדינות שבהן Better Cotton לא מיוצרת כרגע. הורד את המדיניות למידע נוסף.

PDF
188.50 KB

Better Cotton New Country Program Policy 2022

הורדה


מדיניות פרטיות נתונים

הגנה על הפרטיות והאבטחה של המידע האישי שלך היא בראש סדר העדיפויות ב-Better Cotton, ואנו מאמינים שמדיניות פרטיות אחת, מקיפה, פשוטה וברורה היא לטובת קהילת Better Cotton.

מדיניות בנושא העברת נתונים

אנו מחויבים להבטיח שמידע מהימן לגבי פעילויות Better Cotton וייצור מורשה, כמו גם התקדמות ותוצאות מוכחות, מועברים בקביעות לחברי Better Cotton, לשותפים, למפיקים, למממנים ולציבור. מדיניות זו מתייחסת לתקשורת תקופתית של נתונים על ידי Better Cotton.

שמירה

ל-Better Cotton יש אפס סובלנות לכל גישה או התנהגויות שמעמידים את הצוות שלנו, אלה המושפעים מהתוכניות שלנו או הקהילה הרחבה יותר איתה אנו עובדים בסכנת פגיעה. 

שריקה

Better Cotton מחויבת לנהל את עסקיה ביושר וביושרה ומצפה מכל הצוות לשמור על סטנדרטים גבוהים של עבודה בכל עת. על כל חשד לעבירה יש לדווח בהקדם האפשרי. 

מדיניות סיכונים

מדיניות רישום וניהול סיכוני כותנה טובים יותר מספקת את המסגרת שבאמצעותה שואף הארגון לזהות, לרשום ולנהל סיכונים.

תלונות

מדיניות ניהול התלונות של Better Cotton שואפת לספק תהליך שקוף, יעיל וחסר פניות וגישור לטיפול בתלונות.

כל מי שעוסק בפעילויות, אנשים או תוכניות של Better Cotton זכאי להעלות תלונה. תלונות יכולות להתייחס לכל היבט של Better Cotton ופעילויותיה, לרבות צדדים שלישיים בעלי קשר ישיר עם Better Cotton.