גישה טובה יותר לפלטפורמת כותנה עבור חברים שאינם BCI