Better Cotton's Theory of Change מסבירה את ההשפעות המיועדות שלנו, את תרומתם ליעדי קיימות רחבים יותר עבור מגזר הכותנה, ואת המסלולים הקשורים ואסטרטגיות התמיכה הנדרשות להשגת המשימה שלנו: פרנסה בת קיימא, סביבה משופרת ואיכות חיים משופרת עבור קהילות חקלאות כותנה.

הורד תמונה מלאה

תורת השינוי שלנו כוללת שני מסלולי השפעה - אזור החווה והשוק - ומערכת של אסטרטגיות תומכות בסביבה התומכת שנועדה לספק תוצאות והשפעות רצויות.

ב משק רָמָה, Better Cotton עוסקת ותומכת בשותפים מוסמכים בתוכנית באמצעות שותפויות ותוכניות לבניית יכולת. שותפים אלה מהווים חוליה חיונית בהתאמת הסטנדרט הגלובלי והגישות של Better Cotton להקשרים מקומיים מגוונים ביותר שבהם כותנה גדלה. במסלול ההשפעה על החווה, שותפי Better Cotton Program מאמנים ותומכים בחקלאים לאמץ שיטות ייצור בר קיימא יותר, או חקלאות, המאפשרות להם לגדל כותנה באופן שמקדם תנאי עבודה הוגנים, משפר את הסביבה ומביא תועלת לקהילותיהם. 

ב רמת השוק, Better Cotton עובדת עם חברי הקמעונאים והמותגים שלה כדי לקבוע את התחייבויותיהם למקור Better Cotton, אשר בתורם מעסיקות את שרשרת האספקה ​​שלהם כדי לעמוד ביעדים אלו.

בהתבסס על הרכישות המוצהרות שלהם של Better Cotton, קמעונאים ומותגים משלמים עמלות מבוססות נפח המשמשות לתמיכה בפרויקטי הדרכה ותמיכה בחקלאים של שותפי התוכנית.

עיסוק ב סביבה תומכת חשוב להבטיח שניתן להגביר את המאמצים של Better Cotton ושותפיה בקנה מידה - באמצעות אימוץ ממשלתי של הגישות שלנו ו/או שינויי מדיניות כדי להקל על אימוץ מהיר יותר של חקלאים של שיטות בר-קיימא יותר. בהמשך, זה יהיה מוקד מרכזי באסטרטגיות התומכות שלנו.

השמיים מערכת כותנה טובה יותר וששת המרכיבים שלה מגדירים את Better Cotton, מספקת את התהליכים והמנגנונים כדי להבטיח את אמינות ההתערבויות שלה ואמון בתוצאות וההשפעות שהושגו, נמדדו ודווחו.