ISEAL, WWF ו-Rainforest Alliance פיתחו אתר חדש, Evidensia, המאגד מחקר אמין על ההשפעות וההשפעה של יוזמות קיימות כדי לאפשר החלטות מושכלות יותר.

ראיות אמינות עומדות בבסיס קבלת החלטות ותומכות בעסקים ובממשלות בטיפול באתגרי קיימות דחופים בקנה מידה. נכון לעכשיו, חלק ניכר מהמידע הזמין על ההשפעות של כלי קיימות אינו מוצג בפורמט קל להבנה שימושי לניתוח מכוון החלטות. זה מקשה על מקבלי ההחלטות לזהות ולהבין בקלות איזה מידע כבר קיים לגבי ההשפעות, האפקטיביות והערך העסקי של יוזמות קיימות.

כדי להתמודד עם האתגר הזה, ISEAL, WWF ו-Rainforest Alliance פיתחו אתר חדש, Evidensia, המאגד מחקר אמין על ההשפעות וההשפעה של יוזמות קיימות כדי לאפשר החלטות מושכלות יותר.

Evidensia נועדה לענות על הצרכים של מנהיגים עסקיים, קובעי מדיניות וחוקרים. הוא מארח ראיות ומידע על מגוון כלים וגישות לשרשרת אספקה ​​של קיימות, כולל תקנים, קודי מיקור של חברות וגישות שיפוטיות.

התוכן באתר מכסה מגוון שלם של נושאי קיימות, החל משינויי אקלים וכריתת יערות ועד למגוון ביולוגי ושימור מים. התוכן מיוצג במגוון פורמטים כולל מחקרים מדעיים עצמאיים, דוחות הערכה ותיאורי מקרה. הוא גם נגיש וניתן לשימוש בקלות באמצעות מגוון כלי חיפוש, סינון ומיפוי.

קיום אתר המאגד את הראיות והמידע הזה מאפשר לזהות בבירור פערי מחקר וסדרי עדיפויות עבור חוקרים ומממנים. זה ממזער את הכפילות או חוסר ההתאמה של מאמצי המחקר.

באמצעות מאמצים אלו, Evidensia יכולה לסייע לחברות ואחרות לזהות וליישם מנגנונים יעילים לייצור ומקור בר-קיימא, ותסייע לשפר את האפקטיביות של כלים וגישות קיימות.

https://www.evidensia.eco.

שתף דף זה