חברי קמעונאים וחברי מותג של BCI הצטרפו לצוות הניטור וההערכה של BCI, יחד עם נציג מ-SustainCERT, כשהם הציגו תוכניות לפרויקט חדש בנושא מדידת גזי חממה ודיווח, ודנו בהזדמנויות להיות מעורבות בפיילוטים של פרויקטים ב-2021. BCI הצטרפה לאחרונה ל-BCI פרויקט חדש בראשות Gold Standard התמקד במדידה ודיווח על פליטות גזי חממה בהתאם לפרוטוקול GHG ו-SBTi. מטרת הפרויקט היא:

אירוע עבר
תגי אירוע
סוגי חברות
בעיות קיימות
סדרת אירועים
תאריך/שעה של האירוע

אוקטובר 14, 2020 - אוקטובר 15, 2020

מיקום אירוע

באינטרנט

מארגן אירועים

עדיף כותנה

שפות אירועים

עלות אירוע

האם זה אירוע לחברים בלבד?

לא

שתף דף זה