Better Cotton מארח סדרה של סמינרים מקוונים לחברים בלבד לאורך השנה, לכל חברי Better Cotton. בנוסף להדגשת הנושא, כל אחד מהסמינרים המקוונים הללו יספק עדכונים ארגוניים מרכזיים, כגון על מספרי ייצור וקליטה גלובליים.

חברי Better Cotton יכולים להירשם לכל הסמינרים המקוונים דרך לחברים בלבד מידע נוסף אזור האתר. אם אתה זקוק לתמיכה בפרטי הכניסה של החבר שלך, אנא צור קשר עם צוות חברות.

תגי אירוע
סוגי חברות
בעיות קיימות
סדרת אירועים
תאריך/שעה של האירוע

אוקטובר 14, 2021

מיקום אירוע

באינטרנט

מארגן אירועים

עדיף כותנה

שפות אירועים

עלות אירוע

חופשי

האם זה אירוע לחברים בלבד?

לא

שתף דף זה