Slide 1
לשמור את התאריך

21 - 22 ביוני 2023 | אמסטרדם ומקוון

Slide 1
יום הכותנה העולמי 2022

Better Cotton נרגשת להדגיש כמה מהשותפים האפריקאים שלנו - ממוזמביק, מאלי ומצרים - באמצעות סדרה של סרטונים

Slide 1
עדיף כותנה
דוח שנתי
מינוף הנוף החקיקתי המתפתח: שאלות ותשובות עם ליסה ונטורה
מינוף הנוף החקיקתי המתפתח: שאלות ותשובות עם ליסה ונטורה

ליסה ונטורה הצטרפה ל-Better Cotton במרץ 2022 כמנהלת ענייני הציבור הראשונה שלנו. היא עבדה בעבר יותר משמונה שנים בפורום הכלכלי העולמי, והתמקדה ב- […]

חץ קודם
החץ הבא