"Better Cotton Fast Track Program" (BCFTP) נוסדה בשנים 2009-10 על ידי קבוצה של ארגונים פרטיים וציבוריים מובילים, שכונסה על ידי IDH יוזמת סחר בר קיימא. באמצעות אסטרטגיה מונעת ביקוש המבוססת על המחויבות הפיננסית של קמעונאים ומותגים מובילים וממומנת על ידי קבוצת מממנים ציבוריים, התוכנית משקיעה בפרויקטים של בניית יכולת חקלאים ברחבי העולם. בשנת 2013, קרן המסלול המהיר תמכה ביותר מ-30 פרויקטים ברמת החווה בשש מדינות, והגיעה ליותר מ-200,000 חקלאים שייצרו כמעט 750,000 טונות של Better Cotton.

למידע נוסף על התקדמות BCFTP ב-4 שלוth שנה, אנו שמחים לחלוק את תוכנית סוף שנת 2013 של Better Cotton Fast Track – "מיינסטרים של Midstream".

שתף דף זה