Better Cotton Growth & Innovation Fund (Better Cotton GIF) הוקמה בשנת 2016 כדי לשנות את ייצור הכותנה בעולם ולפתח את Better Cotton כסחורה מיינסטרים בת קיימא. השנה העניקה GIF לארבעה שותפי תוכנית (או IPs), שניים כל אחד בהודו ופקיסטן, מענקים לפרויקט רב-שנתי (MYP). מטרת משימה זו היא להעריך את האפקטיביות של ארבעת הפרויקטים הללו.

מיקום: הודו ופקיסטן
תאריך התחלה: 13 / 05 / 2022
תאריך סגירה: 25 / 04 / 2022 תמיכה ב-PDF: נוף

שתף דף זה