સ્લાઇડ
તાજેતરના

બેટર કોટનના તમામ નવીનતમ સમાચાર અને વાર્તાઓનો રાઉન્ડ અપ

સ્લાઇડ
બ્લોગ

બેટર કોટન બ્લોગમાંથી નવીનતમ મુદ્દાઓ અને ચર્ચાના ટુકડાઓ

639
સ્લાઇડ
કારકિર્દી

અમારી ગતિશીલ અને ઉત્સાહી ટીમનો ભાગ બનવામાં રસ ધરાવો છો? આ પૃષ્ઠ નિયમિતપણે અપડેટ કરવામાં આવે છે અને બધી ખાલી જગ્યાઓ નીચે સૂચિબદ્ધ છે. જો કોઈ ખુલ્લી ખાલી જગ્યાઓ સૂચિબદ્ધ નથી, તો તકો ઉપલબ્ધ થાય ત્યારે અપડેટ્સ માટે અમને LinkedIn અથવા Twitter પર અનુસરો.

1283
સ્લાઇડ
સમાચાર

બેટર કોટનના નવીનતમ સમાચારોનો રાઉન્ડ અપ

631
1723
1632
સ્લાઇડ
દરખાસ્ત માટેની વિનંતી

અહીં તમને ટૂંકા ગાળાના બેટર કોટન પ્રોજેક્ટ્સની સૂચિ મળશે જે દરખાસ્તો માટે ખુલ્લા છે.

અમારું કન્સલ્ટન્ટ રોસ્ટર અમારી ચાલુ જરૂરિયાતો અને પ્રોજેક્ટ્સમાં અમને ટેકો આપવા માટે લાયક ઉમેદવારોને શોધવા અને ઓળખવામાં બેટર કોટનને મદદ કરે છે. જો તમારી પાસે ચોક્કસ નિપુણતા હોય અને અમે જે કાર્ય કરીએ છીએ તેમાં સામેલ થવા ઈચ્છતા હો, તો કૃપા કરીને અમારું પૂર્ણ કરો અને સબમિટ કરો સલાહકાર રોસ્ટર ફોર્મ. અમે બધા અરજદારોને તેમની રુચિ બદલ આભાર; જો કે ચોક્કસ દરખાસ્ત માટે માત્ર શોર્ટલિસ્ટેડ અરજદારોનો સંપર્ક કરવામાં આવશે.

1285
સ્લાઇડ
સંશોધન

બેટર કોટનના તમામ નવીનતમ સમાચાર અને વાર્તાઓનો રાઉન્ડ અપ

1287
સ્લાઇડ
વાર્તાઓ

વધુ સારા કપાસના ઉત્પાદનમાં વાસ્તવિક આર્થિક, સામાજિક અને પર્યાવરણીય ફાયદા છે. બેટર કોટન ખેડુતોના સમુદાયો તે ફેરફારોને સાચા અર્થમાં અનુભવવા લાગ્યા છે. પરંતુ તે ખેડૂતો અને કામદારોની વાર્તાઓ છે જે ખરેખર ખાતરી આપે છે. નીચે તેમના કેટલાક અંગત અનુભવો અને પરિપ્રેક્ષ્યોનું સંકલન છે જે શેર કરવામાં અમને ગર્વ છે.

637
સ્લાઇડ
થોટ પીસીસ

બેટર કોટનના તમામ નવીનતમ સમાચાર અને વાર્તાઓનો રાઉન્ડ અપ

1289
1653
કોઈ પરિણામો મળ્યા નથી

આ પાનું શેર કરો