સ્લાઇડ
સભ્યો શોધો

અમે ખરેખર એક સંયુક્ત પ્રયાસ છીએ, જેમાં ખેતરોથી લઈને ફેશન અને ટેક્સટાઈલ બ્રાન્ડ્સ સુધી તમામ રીતે સંગઠનોનો સમાવેશ થાય છે, જે કપાસના ક્ષેત્રને ટકાઉપણું તરફ લઈ જાય છે.

તમામ સભ્ય સંસ્થાઓને શોધવા માટે નીચેના ડેટાબેઝનો ઉપયોગ કરો.

2651 પરિણામો મળ્યા

50 પેજમાં 221

એલિટ ગાર્મેન્ટ્સ ઇન્ડસ્ટ્રીઝ લિ.

થી સભ્ય:

09/01/2021

વર્ગ:

અન્ય મધ્યસ્થીઓ, સપ્લાયર્સ અને ઉત્પાદકો

દેશ:

બાંગ્લાદેશ

એલ્કિન્સ ટ્રેડલિંક લિ.

થી સભ્ય:

08/01/2015

વર્ગ:

સપ્લાયર્સ અને ઉત્પાદકો, વેપારીઓ

દેશ:

ભારત

એલેન ટેક્સટાઇલ પ્રાઇવેટ લિમિટેડ

થી સભ્ય:

11/01/2023

વર્ગ:

અન્ય મધ્યસ્થીઓ, સપ્લાયર્સ અને ઉત્પાદકો

દેશ:

ભારત

એલોસ એબી

થી સભ્ય:

08/01/2015

વર્ગ:

રિટેલર્સ અને બ્રાન્ડ્સ

દેશ:

સ્વીડન

ELSE ELEKTRIK Mak. સાન. ve ટિક. એ.એસ

થી સભ્ય:

11/01/2022

વર્ગ:

અન્ય મધ્યસ્થીઓ, સપ્લાયર્સ અને ઉત્પાદકો

દેશ:

તુર્કી

એલ્ટેક્સ ઇન્ડિયા પ્રાઇવેટ લિમિટેડ

થી સભ્ય:

09/01/2021

વર્ગ:

અન્ય મધ્યસ્થીઓ, સપ્લાયર્સ અને ઉત્પાદકો

દેશ:

ભારત

એલ્વિન એબી

થી સભ્ય:

07/01/2022

વર્ગ:

રિટેલર્સ અને બ્રાન્ડ્સ

દેશ:

સ્વીડન

ELYA IPLIK TEKS. URE. આઇટીએચ. IHR. સાન. VE TIC. લિ. STI.

થી સભ્ય:

03/01/2023

વર્ગ:

અન્ય મધ્યસ્થીઓ, સપ્લાયર્સ અને ઉત્પાદકો

દેશ:

તુર્કી

EMATEKS BOYA KIMYA TEKSTIL INS. સાન. VE TIC. લિ. STI.

થી સભ્ય:

06/01/2023

વર્ગ:

અન્ય મધ્યસ્થીઓ, સપ્લાયર્સ અને ઉત્પાદકો

દેશ:

તુર્કી

એમિલકોટોની સ્પા

થી સભ્ય:

08/01/2017

વર્ગ:

અન્ય મધ્યસ્થીઓ, સપ્લાયર્સ અને ઉત્પાદકો

દેશ:

ઇટાલી

એમ્પ્રેસા ઇન્ડસ્ટ્રીયલ સેમ્પેડ્રો એસએ

થી સભ્ય:

09/01/2017

વર્ગ:

અન્ય મધ્યસ્થીઓ, સપ્લાયર્સ અને ઉત્પાદકો

દેશ:

પોર્ટુગલ

EMPSAN TEKSTIL TUR. ગીડા આઈ.એન.એસ. SAN.VE TIC. લિ. STI.

થી સભ્ય:

03/01/2023

વર્ગ:

અન્ય મધ્યસ્થીઓ, સપ્લાયર્સ અને ઉત્પાદકો

દેશ:

તુર્કી

2651 પરિણામો મળ્યા

આ પાનું શેર કરો