સ્લાઇડ
સભ્યો શોધો

અમે ખરેખર એક સંયુક્ત પ્રયાસ છીએ, જેમાં ખેતરોથી લઈને ફેશન અને ટેક્સટાઈલ બ્રાન્ડ્સ સુધી તમામ રીતે સંગઠનોનો સમાવેશ થાય છે, જે કપાસના ક્ષેત્રને ટકાઉપણું તરફ લઈ જાય છે.

તમામ સભ્ય સંસ્થાઓને શોધવા માટે નીચેના ડેટાબેઝનો ઉપયોગ કરો.

2690 પરિણામો મળ્યા

31 પેજમાં 225

સિડાર ટેક્સટાઇલ પ્રાઇવેટ લિમિટેડ

થી સભ્ય:

04/01/2021

વર્ગ:

અન્ય મધ્યસ્થીઓ, સપ્લાયર્સ અને ઉત્પાદકો

દેશ:

ભારત

સેડ્રો ટેક્સ્ટિલ

થી સભ્ય:

03/01/2016

વર્ગ:

અન્ય મધ્યસ્થીઓ, સપ્લાયર્સ અને ઉત્પાદકો

દેશ:

બ્રાઝીલ

Celikaslan Tekstil સાન. ve ટિક. એ.એસ

થી સભ્ય:

11/01/2015

વર્ગ:

અન્ય મધ્યસ્થીઓ, સપ્લાયર્સ અને ઉત્પાદકો

દેશ:

તુર્કી

સેમિલ ઇપ્લિક વે ટેકસ્ટિલ ઉરુન સાન વે ટિક લિમિટેડ એસટીઆઈ

થી સભ્ય:

05/01/2023

વર્ગ:

અન્ય મધ્યસ્થીઓ, સપ્લાયર્સ અને ઉત્પાદકો

દેશ:

તુર્કી

સેંકોસુડ રિટેલ એસએ

થી સભ્ય:

12/01/2021

વર્ગ:

રિટેલર્સ અને બ્રાન્ડ્સ

દેશ:

ચીલી

મધ્ય અમેરિકા સ્પિનિંગ વર્ક્સ અલ સાલ્વાડોર એસએ ડી સીવી

થી સભ્ય:

01/01/2021

વર્ગ:

અન્ય મધ્યસ્થીઓ, સપ્લાયર્સ અને ઉત્પાદકો

દેશ:

અલ સાલ્વાડોર

સેન્ટર ફોર એડવાન્સ રિસર્ચ એન્ડ ડેવલપમેન્ટ (CARD)

થી સભ્ય:

05/01/2022

વર્ગ:

સિવિલ સોસાયટી

દેશ:

ભારત

સેન્ચ્યુરિયન ટેક્સટાઇલ (પ્રા.) લિ

થી સભ્ય:

11/01/2023

વર્ગ:

અન્ય મધ્યસ્થીઓ, સપ્લાયર્સ અને ઉત્પાદકો

દેશ:

પાકિસ્તાન

સેન્ચ્યુરી એપેરેલ્સ પ્રાઇવેટ લિમિટેડ

થી સભ્ય:

08/01/2020

વર્ગ:

અન્ય મધ્યસ્થીઓ, સપ્લાયર્સ અને ઉત્પાદકો

દેશ:

ભારત

Cetinkaya Mensucat San ve Tic AS

થી સભ્ય:

03/01/2016

વર્ગ:

અન્ય મધ્યસ્થીઓ, સપ્લાયર્સ અને ઉત્પાદકો

દેશ:

તુર્કી

CFT પીટ્રો મેસેરિની સ્પા

થી સભ્ય:

01/01/2017

વર્ગ:

અન્ય મધ્યસ્થીઓ, સપ્લાયર્સ અને ઉત્પાદકો

દેશ:

ઇટાલી

સીએચ ઇનોવેશન્સ એસએ

થી સભ્ય:

11/01/2023

વર્ગ:

અન્ય મધ્યસ્થીઓ, સપ્લાયર્સ અને ઉત્પાદકો

દેશ:

પનામા

2690 પરિણામો મળ્યા

આ પાનું શેર કરો