સ્લાઇડ
સભ્યો શોધો

અમે ખરેખર એક સંયુક્ત પ્રયાસ છીએ, જેમાં ખેતરોથી લઈને ફેશન અને ટેક્સટાઈલ બ્રાન્ડ્સ સુધી તમામ રીતે સંગઠનોનો સમાવેશ થાય છે, જે કપાસના ક્ષેત્રને ટકાઉપણું તરફ લઈ જાય છે.

તમામ સભ્ય સંસ્થાઓને શોધવા માટે નીચેના ડેટાબેઝનો ઉપયોગ કરો.

87 પરિણામો મળ્યા

5 પેજમાં 8

કાલ્ટેક્સ એસએ ડી સીવીનું ઉત્પાદન કરે છે

થી સભ્ય:

01/01/2016

વર્ગ:

અન્ય મધ્યસ્થીઓ, સપ્લાયર્સ અને ઉત્પાદકો

દેશ:

યુનાઈટેડ સ્ટેટ્સ

મિલિકેન એન્ડ કંપની

થી સભ્ય:

12/01/2021

વર્ગ:

અન્ય મધ્યસ્થીઓ, સપ્લાયર્સ અને ઉત્પાદકો

દેશ:

યુનાઈટેડ સ્ટેટ્સ

ન્યૂ બેલેન્સ એથ્લેટિક્સ, Inc.

થી સભ્ય:

12/01/2020

વર્ગ:

રિટેલર્સ અને બ્રાન્ડ્સ

દેશ:

યુનાઈટેડ સ્ટેટ્સ

નાઇક, ઇન્ક.

થી સભ્ય:

01/01/2010

વર્ગ:

રિટેલર્સ અને બ્રાન્ડ્સ

દેશ:

યુનાઈટેડ સ્ટેટ્સ

નોર્ડસ્ટ્રોમ, Inc.

થી સભ્ય:

10/01/2023

વર્ગ:

રિટેલર્સ અને બ્રાન્ડ્સ

દેશ:

યુનાઈટેડ સ્ટેટ્સ

Omnicotton, Inc.

થી સભ્ય:

01/01/2014

વર્ગ:

સપ્લાયર્સ અને ઉત્પાદકો, વેપારીઓ

દેશ:

યુનાઈટેડ સ્ટેટ્સ

પીસ ટેક્સટાઇલ અમેરિકા, ઇન્ક.

થી સભ્ય:

03/01/2024

વર્ગ:

અન્ય મધ્યસ્થીઓ, સપ્લાયર્સ અને ઉત્પાદકો

દેશ:

યુનાઈટેડ સ્ટેટ્સ

PEM અમેરિકા Inc

થી સભ્ય:

07/01/2022

વર્ગ:

અન્ય મધ્યસ્થીઓ, સપ્લાયર્સ અને ઉત્પાદકો

દેશ:

યુનાઈટેડ સ્ટેટ્સ

પીકો મેન્યુફેક્ચરિંગ સેલ્સ કોર્પ.

થી સભ્ય:

10/01/2019

વર્ગ:

અન્ય મધ્યસ્થીઓ, સપ્લાયર્સ અને ઉત્પાદકો

દેશ:

યુનાઈટેડ સ્ટેટ્સ

પ્લેઇન્સ કોટન કોઓપરેટિવ એસો

થી સભ્ય:

07/01/2017

વર્ગ:

નિર્માતા સંસ્થા

દેશ:

યુનાઈટેડ સ્ટેટ્સ

પીવીએચ કોર્પ.

થી સભ્ય:

11/01/2017

વર્ગ:

રિટેલર્સ અને બ્રાન્ડ્સ

દેશ:

યુનાઈટેડ સ્ટેટ્સ

ક્વાર્ટરવે કપાસ ઉત્પાદકો

થી સભ્ય:

05/01/2018

વર્ગ:

નિર્માતા સંસ્થા

દેશ:

યુનાઈટેડ સ્ટેટ્સ

87 પરિણામો મળ્યા

આ પાનું શેર કરો