સ્લાઇડ
સભ્યો શોધો

અમે ખરેખર એક સંયુક્ત પ્રયાસ છીએ, જેમાં ખેતરોથી લઈને ફેશન અને ટેક્સટાઈલ બ્રાન્ડ્સ સુધી તમામ રીતે સંગઠનોનો સમાવેશ થાય છે, જે કપાસના ક્ષેત્રને ટકાઉપણું તરફ લઈ જાય છે.

તમામ સભ્ય સંસ્થાઓને શોધવા માટે નીચેના ડેટાબેઝનો ઉપયોગ કરો.

2257 પરિણામો મળ્યા

5 પેજમાં 189

ઉર્ફે IPLIK SAN. TIC. એ.એસ

થી સભ્ય:

04/01/2021

વર્ગ:

અન્ય મધ્યસ્થીઓ, સપ્લાયર્સ અને ઉત્પાદકો

દેશ:

તુર્કી

અકાસ્ય તારીમ ભર્ન. ગીડા સાન. Ve Tic. એ.એસ

થી સભ્ય:

07/01/2021

વર્ગ:

સપ્લાયર્સ અને ઉત્પાદકો, વેપારીઓ

દેશ:

તુર્કી

Akcanlar Tekstil Sanayi Tic.AS

થી સભ્ય:

11/01/2018

વર્ગ:

અન્ય મધ્યસ્થીઓ, સપ્લાયર્સ અને ઉત્પાદકો

દેશ:

તુર્કી

AKH નિટિંગ એન્ડ ડાઇંગ લિ

થી સભ્ય:

08/01/2016

વર્ગ:

અન્ય મધ્યસ્થીઓ, સપ્લાયર્સ અને ઉત્પાદકો

દેશ:

બાંગ્લાદેશ

અકીજ ટેક્સટાઇલ મિલ્સ લિ

થી સભ્ય:

10/01/2015

વર્ગ:

અન્ય મધ્યસ્થીઓ, સપ્લાયર્સ અને ઉત્પાદકો

દેશ:

બાંગ્લાદેશ

અકિન ટેકસ્ટિલ એ.એસ

થી સભ્ય:

10/01/2017

વર્ગ:

અન્ય મધ્યસ્થીઓ, સપ્લાયર્સ અને ઉત્પાદકો

દેશ:

તુર્કી

અક્કનત ઇપ્લિક સાન વે ટિક.એએસ

થી સભ્ય:

08/01/2019

વર્ગ:

અન્ય મધ્યસ્થીઓ, સપ્લાયર્સ અને ઉત્પાદકો

દેશ:

તુર્કી

AKM નીટ વેર લિ

થી સભ્ય:

07/01/2017

વર્ગ:

અન્ય મધ્યસ્થીઓ, સપ્લાયર્સ અને ઉત્પાદકો

દેશ:

બાંગ્લાદેશ

Akpamuk Iplik AS

થી સભ્ય:

12/01/2021

વર્ગ:

અન્ય મધ્યસ્થીઓ, સપ્લાયર્સ અને ઉત્પાદકો

દેશ:

તુર્કી

અકરમ કોટન મિલ્સ લિમિટેડ

થી સભ્ય:

08/01/2022

વર્ગ:

અન્ય મધ્યસ્થીઓ, સપ્લાયર્સ અને ઉત્પાદકો

દેશ:

પાકિસ્તાન

અક્ષર ફાઇબર્સ ઇન્ડસ્ટ્રીઝ

થી સભ્ય:

02/01/2024

વર્ગ:

સપ્લાયર્સ અને ઉત્પાદકો, વેપારીઓ

દેશ:

ભારત

અક્ષરા સ્પિનિંગ મિલ્સ પ્રાઇવેટ લિમિટેડ

થી સભ્ય:

12/01/2014

વર્ગ:

અન્ય મધ્યસ્થીઓ, સપ્લાયર્સ અને ઉત્પાદકો

દેશ:

ભારત

2257 પરિણામો મળ્યા

આ પાનું શેર કરો