સ્લાઇડ
સભ્યો શોધો

અમે ખરેખર એક સંયુક્ત પ્રયાસ છીએ, જેમાં ખેતરોથી લઈને ફેશન અને ટેક્સટાઈલ બ્રાન્ડ્સ સુધી તમામ રીતે સંગઠનોનો સમાવેશ થાય છે, જે કપાસના ક્ષેત્રને ટકાઉપણું તરફ લઈ જાય છે.

તમામ સભ્ય સંસ્થાઓને શોધવા માટે નીચેના ડેટાબેઝનો ઉપયોગ કરો.

2236 પરિણામો મળ્યા

30 પેજમાં 187

કંપની ઔદ્યોગિક કેટેગ્યુસેસ

થી સભ્ય:

06/01/2018

વર્ગ:

અન્ય મધ્યસ્થીઓ, સપ્લાયર્સ અને ઉત્પાદકો

દેશ:

બ્રાઝીલ

કંપની ઔદ્યોગિક ટેકસ્ટિલ - સીઆઈટી

થી સભ્ય:

07/01/2022

વર્ગ:

અન્ય મધ્યસ્થીઓ, સપ્લાયર્સ અને ઉત્પાદકો

દેશ:

બ્રાઝીલ

કોમ્પાન્હિયા વેલેન્કા ઇન્ડસ્ટ્રીયલ (કાસા ડોસ વેન્ટોસ)

થી સભ્ય:

10/01/2018

વર્ગ:

અન્ય મધ્યસ્થીઓ, સપ્લાયર્સ અને ઉત્પાદકો

દેશ:

બ્રાઝીલ

Compania Textil Pé de Serra

થી સભ્ય:

07/01/2018

વર્ગ:

અન્ય મધ્યસ્થીઓ, સપ્લાયર્સ અને ઉત્પાદકો

દેશ:

બ્રાઝીલ

કોન્સેપ્ટ 4 લિમિટેડ

થી સભ્ય:

05/01/2019

વર્ગ:

અન્ય મધ્યસ્થીઓ, સપ્લાયર્સ અને ઉત્પાદકો

દેશ:

ચાઇના

Confecciones Textimax SA

થી સભ્ય:

05/01/2023

વર્ગ:

અન્ય મધ્યસ્થીઓ, સપ્લાયર્સ અને ઉત્પાદકો

દેશ:

પેરુ

Confecciones y Disenos de Puebla SA de CV

થી સભ્ય:

01/01/2024

વર્ગ:

અન્ય મધ્યસ્થીઓ, સપ્લાયર્સ અને ઉત્પાદકો

દેશ:

મેક્સિકો

CONFECÇÕES BUGALHOS LDA

થી સભ્ય:

09/01/2021

વર્ગ:

અન્ય મધ્યસ્થીઓ, સપ્લાયર્સ અને ઉત્પાદકો

દેશ:

પોર્ટુગલ

કોન્ફેટી ટેકસ્ટિલ સનાય વે ડિસ ટિકરેટ એએસ

થી સભ્ય:

01/01/2020

વર્ગ:

અન્ય મધ્યસ્થીઓ, સપ્લાયર્સ અને ઉત્પાદકો

દેશ:

તુર્કી

કોંગ Ty Tnhh Det Soi જિન લી ચેંગ

થી સભ્ય:

01/01/2020

વર્ગ:

અન્ય મધ્યસ્થીઓ, સપ્લાયર્સ અને ઉત્પાદકો

દેશ:

વિયેતનામ

કોનિફર ઇન્ડસ્ટ્રીઝ પ્રાઇવેટ લિમિટેડ

થી સભ્ય:

06/01/2018

વર્ગ:

અન્ય મધ્યસ્થીઓ, સપ્લાયર્સ અને ઉત્પાદકો

દેશ:

ભારત

Consifex – Malhas e Confecções, Lda

થી સભ્ય:

10/01/2019

વર્ગ:

અન્ય મધ્યસ્થીઓ, સપ્લાયર્સ અને ઉત્પાદકો

દેશ:

પોર્ટુગલ

2236 પરિણામો મળ્યા

આ પાનું શેર કરો