સ્લાઇડ
સભ્યો શોધો

અમે ખરેખર એક સંયુક્ત પ્રયાસ છીએ, જેમાં ખેતરોથી લઈને ફેશન અને ટેક્સટાઈલ બ્રાન્ડ્સ સુધી તમામ રીતે સંગઠનોનો સમાવેશ થાય છે, જે કપાસના ક્ષેત્રને ટકાઉપણું તરફ લઈ જાય છે.

તમામ સભ્ય સંસ્થાઓને શોધવા માટે નીચેના ડેટાબેઝનો ઉપયોગ કરો.

2257 પરિણામો મળ્યા

20 પેજમાં 189

બિલ-હાન ટેકસ્ટિલ સાન. ve ટિક. એ.એસ

થી સભ્ય:

03/01/2020

વર્ગ:

અન્ય મધ્યસ્થીઓ, સપ્લાયર્સ અને ઉત્પાદકો

દેશ:

તુર્કી

BILICILER TEKSTIL ORME SAN.VE TIC. LTD STI

થી સભ્ય:

10/01/2021

વર્ગ:

અન્ય મધ્યસ્થીઓ, સપ્લાયર્સ અને ઉત્પાદકો

દેશ:

તુર્કી

બિલરબેક બુડાપેસ્ટ Kft.

થી સભ્ય:

01/01/2024

વર્ગ:

અન્ય મધ્યસ્થીઓ, સપ્લાયર્સ અને ઉત્પાદકો

દેશ:

હંગેરી

બિલસાર ટેકસ્ટિલ સાન. VE DIS TICARET A. S.

થી સભ્ય:

01/01/2019

વર્ગ:

અન્ય મધ્યસ્થીઓ, સપ્લાયર્સ અને ઉત્પાદકો

દેશ:

તુર્કી

BIM ટેક્સ

થી સભ્ય:

12/01/2023

વર્ગ:

અન્ય મધ્યસ્થીઓ, સપ્લાયર્સ અને ઉત્પાદકો

દેશ:

સર્બિયા

Bimeco Garnhandel

થી સભ્ય:

02/01/2011

વર્ગ:

અન્ય મધ્યસ્થીઓ, સપ્લાયર્સ અને ઉત્પાદકો

દેશ:

જર્મની

Binzhou Dasheng Textiles Co., Ltd.

થી સભ્ય:

04/01/2021

વર્ગ:

અન્ય મધ્યસ્થીઓ, સપ્લાયર્સ અને ઉત્પાદકો

દેશ:

ચાઇના

બાયો સ્પિનિંગ પ્રાઇવેટ લિમિટેડ

થી સભ્ય:

03/01/2024

વર્ગ:

અન્ય મધ્યસ્થીઓ, સપ્લાયર્સ અને ઉત્પાદકો

દેશ:

ભારત

બિરિન સ્પિનિંગ મિલ્સ લિ

થી સભ્ય:

08/01/2019

વર્ગ:

અન્ય મધ્યસ્થીઓ, સપ્લાયર્સ અને ઉત્પાદકો

દેશ:

ભારત

બિરલા સેન્ચ્યુરી (એ ડિવિઝન ઓફ સેન્ચ્યુરી ટેક્સટાઈલ્સ એન્ડ ઈન્ડસ્ટ્રીઝ લિમિટેડ)

થી સભ્ય:

11/01/2017

વર્ગ:

અન્ય મધ્યસ્થીઓ, સપ્લાયર્સ અને ઉત્પાદકો

દેશ:

ભારત

બિરલા ટેક્સટાઇલ મિલ્સ

થી સભ્ય:

11/01/2021

વર્ગ:

અન્ય મધ્યસ્થીઓ, સપ્લાયર્સ અને ઉત્પાદકો

દેશ:

ભારત

બિર્લેસિક ટેકસ્ટિલ સેન.ટીક.લિમિટેડ.એસટી

થી સભ્ય:

07/01/2019

વર્ગ:

અન્ય મધ્યસ્થીઓ, સપ્લાયર્સ અને ઉત્પાદકો

દેશ:

તુર્કી

2257 પરિણામો મળ્યા

આ પાનું શેર કરો