સ્લાઇડ
સભ્યો શોધો

અમે ખરેખર એક સંયુક્ત પ્રયાસ છીએ, જેમાં ખેતરોથી લઈને ફેશન અને ટેક્સટાઈલ બ્રાન્ડ્સ સુધી તમામ રીતે સંગઠનોનો સમાવેશ થાય છે, જે કપાસના ક્ષેત્રને ટકાઉપણું તરફ લઈ જાય છે.

તમામ સભ્ય સંસ્થાઓને શોધવા માટે નીચેના ડેટાબેઝનો ઉપયોગ કરો.

16 પરિણામો મળ્યા

2 પેજમાં 2

સસ્ટેનેબલ એપેરલ કોએલિશન (SAC)

થી સભ્ય:

વર્ગ:

સહયોગી સભ્ય

દેશ:

યુનાઈટેડ સ્ટેટ્સ

ટેક્સટાઇલ એક્સચેંજ

થી સભ્ય:

વર્ગ:

સહયોગી સભ્ય

દેશ:

યુનાઈટેડ સ્ટેટ્સ

યુનાઇટેડ સ્ટેટ્સ ફેશન ઇન્ડસ્ટ્રી એસોસિએશન (યુએસએફઆઇએ)

થી સભ્ય:

વર્ગ:

સહયોગી સભ્ય

દેશ:

યુનાઈટેડ સ્ટેટ્સ

વેકફિલ્ડ નિરીક્ષણ સેવાઓ

થી સભ્ય:

વર્ગ:

સહયોગી સભ્ય

દેશ:

યુનાઇટેડ કિંગડમ

16 પરિણામો મળ્યા

આ પાનું શેર કરો