સપ્લાયર તાલીમ કાર્યક્રમ: મેન્ડરિન

ઓનલાઇન

બેટર કોટનના સપ્લાયર ટ્રેનિંગ પ્રોગ્રામ (STP)ની રચના સપ્લાયર્સને બેટર કોટનના મિશનને સમજવામાં, કસ્ટડી માર્ગદર્શિકાની બેટર કોટન ચેઇન વિશે જાણવા માટે કરવામાં આવી છે જે માસ-બેલેન્સ એડમિનિસ્ટ્રેશન પર આધારિત છે, અને બેટર કોટન પ્લેટફોર્મથી પોતાને પરિચિત કરવા. આ વેબિનર્સ બેટર કોટનના વ્યવસાય પર વધુ તકનીકી ધ્યાન કેન્દ્રિત કરે છે.

છૂટક વિક્રેતાઓ અને બ્રાન્ડ્સ માટે કપાસનો સારો પરિચય

આ વેબિનાર સંસ્થા તરીકે બેટર કોટનનો મજબૂત પરિચય, બેટર કોટન સ્ટાન્ડર્ડ સિસ્ટમની આસપાસની વિગતો, રિટેલર્સ અને બ્રાન્ડ્સ માટે સોર્સિંગ, સંદેશાવ્યવહાર અને સભ્યપદની માહિતી પ્રદાન કરશે.

રિટેલર અને બ્રાન્ડ સોર્સિંગ અને કોમ્યુનિકેશન્સ તાલીમ

આનો હેતુ નવા અને હાલના રિટેલર અને બ્રાન્ડ સભ્યોને ધ્યાનમાં રાખીને છે. તમારી ખરીદી, સોર્સિંગ અને CSR ટીમો જેવી બેટર કોટન તરીકે સોર્સિંગ સાથે સંકળાયેલા કોઈપણ માટે આ તાલીમ સંબંધિત હશે. તાલીમનો બીજો ભાગ માર્કેટિંગ ટીમો માટે ખાસ કરીને સંબંધિત છે.

સપ્લાયર તાલીમ કાર્યક્રમ: અંગ્રેજી

બેટર કોટનનો સપ્લાયર ટ્રેનિંગ પ્રોગ્રામ (STP) સપ્લાયર્સને અમારા મિશનને સમજવામાં મદદ કરવા, કસ્ટડી માર્ગદર્શિકાની બેટર કોટન ચેઇન વિશે જાણવા માટે બનાવવામાં આવ્યો છે જે માસ-બેલેન્સ એડમિનિસ્ટ્રેશન પર આધારિત છે અને બેટર કોટન પ્લેટફોર્મથી પોતાને પરિચિત કરવા માટે.

સપ્લાયર તાલીમ કાર્યક્રમ: અંગ્રેજી

ઓનલાઇન

બેટર કોટનના સપ્લાયર ટ્રેનિંગ પ્રોગ્રામ (STP)ની રચના સપ્લાયર્સને બેટર કોટનના મિશનને સમજવામાં, કસ્ટડી માર્ગદર્શિકાની બેટર કોટન ચેઇન વિશે જાણવા માટે કરવામાં આવી છે જે માસ-બેલેન્સ એડમિનિસ્ટ્રેશન પર આધારિત છે, અને બેટર કોટન પ્લેટફોર્મથી પોતાને પરિચિત કરવા. આ વેબિનર્સ બેટર કોટનના વ્યવસાય પર વધુ તકનીકી ધ્યાન કેન્દ્રિત કરે છે.

સપ્લાયર તાલીમ કાર્યક્રમ: ટર્કિશ

ઓનલાઇન

બેટર કોટનના સપ્લાયર ટ્રેનિંગ પ્રોગ્રામ (STP)ની રચના સપ્લાયર્સને બેટર કોટનના મિશનને સમજવામાં, કસ્ટડી માર્ગદર્શિકાની બેટર કોટન ચેઇન વિશે જાણવા માટે કરવામાં આવી છે જે માસ-બેલેન્સ એડમિનિસ્ટ્રેશન પર આધારિત છે, અને બેટર કોટન પ્લેટફોર્મથી પોતાને પરિચિત કરવા. આ વેબિનર્સ બેટર કોટનના વ્યવસાય પર વધુ તકનીકી ધ્યાન કેન્દ્રિત કરે છે.

સપ્લાયર્સ અને ઉત્પાદકો માટે કપાસનો વધુ સારો પરિચય

સાર્વજનિક વેબિનારોની આ શ્રેણીનો ઉદ્દેશ્ય તમને બેટર કોટન, બેટર કોટન મેમ્બરશીપ ઓફર અને બેટર કોટન પ્લેટફોર્મ સપ્લાયર રજીસ્ટ્રેશનનો પરિચય આપવાનો છે અને સાથે સાથે તમારા સંબંધિત પ્રશ્નોને સંબોધિત કરવાનો છે.

સપ્લાયર તાલીમ કાર્યક્રમ: મેન્ડરિન

ઓનલાઇન

બેટર કોટનના સપ્લાયર ટ્રેનિંગ પ્રોગ્રામ (STP)ની રચના સપ્લાયર્સને બેટર કોટનના મિશનને સમજવામાં, કસ્ટડી માર્ગદર્શિકાની બેટર કોટન ચેઇન વિશે જાણવા માટે કરવામાં આવી છે જે માસ-બેલેન્સ એડમિનિસ્ટ્રેશન પર આધારિત છે, અને બેટર કોટન પ્લેટફોર્મથી પોતાને પરિચિત કરવા. આ વેબિનર્સ બેટર કોટનના વ્યવસાય પર વધુ તકનીકી ધ્યાન કેન્દ્રિત કરે છે.

રિટેલર અને બ્રાન્ડ સોર્સિંગ અને કોમ્યુનિકેશન્સ તાલીમ

બેટર કોટન માસિક સોર્સિંગ અને કોમ્યુનિકેશન્સ તાલીમ સત્ર ઓફર કરે છે. આનો હેતુ નવા રિટેલર અને બ્રાંડ સભ્યો અને હાલના રિટેલર અને બ્રાંડ સભ્યોને તેમના જ્ઞાનને તાજું કરવામાં અથવા ટીમના નવા સભ્યોને તાલીમ આપવામાં રસ છે.

છૂટક વિક્રેતાઓ અને બ્રાન્ડ્સ માટે કપાસનો વધુ સારો પરિચય

આ વેબિનાર સંસ્થા તરીકે બેટર કોટનનો મજબૂત પરિચય, બેટર કોટન સ્ટાન્ડર્ડ સિસ્ટમની આસપાસની વિગતો, રિટેલર્સ અને બ્રાન્ડ્સ માટે સોર્સિંગ, સંદેશાવ્યવહાર અને સભ્યપદની માહિતી પ્રદાન કરશે.

માર્કેટિંગ અને કોમ્યુનિકેશન ટીમો માટે બેટર કોટન ક્લેઈમ ફ્રેમવર્કઃ સંપૂર્ણ તાલીમ

આ વેબિનાર રિટેલર્સ અને બ્રાન્ડ્સ માટે છે કે તેઓ તેમના કોમ્યુનિકેશનને બેટર કોટન ક્લેમ્સ ફ્રેમવર્ક સાથે કેવી રીતે સંરેખિત કરવા તેની તાલીમ મેળવે.

સપ્લાયર્સ અને ઉત્પાદકો માટે વધુ સારા કપાસનો પરિચય

સાર્વજનિક વેબિનારોની આ શ્રેણીનો ઉદ્દેશ્ય તમને બેટર કોટન, બેટર કોટન મેમ્બરશીપ ઓફર અને બેટર કોટન પ્લેટફોર્મ સપ્લાયર રજીસ્ટ્રેશનનો પરિચય આપવાનો છે અને સાથે સાથે તમારા સંબંધિત પ્રશ્નોને સંબોધિત કરવાનો છે. પ્રેક્ષકો: સ્પિનર્સ, કપાસના વેપારીઓ, ફેબ્રિક મિલો, ગાર્મેન્ટ ઉત્પાદકો અને અન્ય સપ્લાય ચેઇન મધ્યસ્થી કે જેઓ બેટર કોટન મેમ્બર અથવા BCP સપ્લાયર્સ બનવામાં રસ ધરાવે છે.