આ ઇન્ટરેક્ટિવ પ્રશિક્ષણ સત્ર બધા હાલના અને નવા બેટર કોટન સપ્લાયર્સ અને ઉત્પાદકોને નિર્દેશિત કરવામાં આવ્યું છે જેઓ બેટર કોટન પ્લેટફોર્મ (BCP) ની અંદર નવી કાર્યક્ષમતા વિશે વધુ શીખવામાં રસ ધરાવે છે જે ભૌતિક (જેને શોધી શકાય તેવા તરીકે પણ ઓળખાય છે) બેટર કોટનને સક્ષમ કરશે. આ BCP કાર્યક્ષમતા ફક્ત તે જ લોકો માટે ઉપલબ્ધ હશે જેમણે કસ્ટડી ઓનબોર્ડિંગ અને આકારણી પ્રક્રિયા પૂર્ણ કરી છે.

BCP ના વ્યવહારો દાખલ કરવા માટે જવાબદાર વ્યક્તિઓ માટે આ સત્ર સૌથી વધુ ઉપયોગી છે.

આમાં નીચેના વિષયોનો સમાવેશ થાય છે:

  • અપડેટ કરેલ BCP કેવી રીતે ઍક્સેસ કરવું
  • નવી કાર્યક્ષમતા અને ફેરફારો BCP માં રજૂ કરવામાં આવ્યા છે
  • વ્યવહારો કેવી રીતે સ્વીકારવા અને દાખલ કરવા

સાઇટ લેવલ પર કસ્ટડી સ્ટાન્ડર્ડ v1.0ની સાંકળને કેવી રીતે અમલમાં મૂકવી અને તમારે જે પ્રક્રિયાને તૈયાર કરવા માટે અનુસરવાની જરૂર છે તે જાણવા માટે, અમારા આગામી "સપ્લાયર ટ્રેનિંગ પ્રોગ્રામ: ટ્રેસેબિલિટી માટે તૈયાર રહો - કસ્ટડી સ્ટાન્ડર્ડની સાંકળ" સત્ર માટે નોંધણી કરો.

પાછલી ઘટના સપ્લાયર તાલીમ કાર્યક્રમ શોધી શકાય તેવું સપ્લાયર તાલીમ કાર્યક્રમ ટ્રેસેબિલિટી વેબિનર્સ
ઇવેન્ટ ટ Tagsગ્સ
સભ્યપદના પ્રકારો
ટકાઉપણું મુદ્દાઓ
ઇવેન્ટ સિરીઝ
સપ્લાયર તાલીમ કાર્યક્રમ ટ્રેસેબિલિટી વેબિનર્સ
ઇવેન્ટ તારીખ / સમય

એપ્રિલ ૨૯, ૨૦૨૧
9:00 - 11:00 (BST)

ઇવેન્ટ સ્થાન

ઓનલાઇન

ઇવેન્ટની ભાષા(ઓ)

ઇવેન્ટ ખર્ચ

શું તે ફક્ત સભ્યોની ઇવેન્ટ છે?

ના

આ પાનું શેર કરો