આ તાલીમ ખાસ કરીને બેટર કોટન પ્લેટફોર્મને લગતી તમામ બાબતો માટે હાથ ધરવામાં આવશે.

પ્રેક્ષકો: બેટર કોટન એવા સપ્લાયર્સને આમંત્રિત કરે છે કે જેઓ BC કપાસ ખરીદે છે અને બેટર કોટન વિશે વધુ જાણવામાં નવા અથવા ફક્ત રસ ધરાવતા હોય છે. તેથી, વેપારીઓ, સ્પિનિંગ મિલો, ફેબ્રિક ફેક્ટરીઓ અને અંતિમ ઉત્પાદન ઉત્પાદકો આ બેઠક માટે આદર્શ ઉમેદવારો છે.

પાછલી ઘટના સપ્લાયર તાલીમ કાર્યક્રમ સપ્લાયર તાલીમ કાર્યક્રમ
ઇવેન્ટ ટ Tagsગ્સ
સભ્યપદના પ્રકારો
ટકાઉપણું મુદ્દાઓ
ઇવેન્ટ સિરીઝ
સપ્લાયર તાલીમ કાર્યક્રમ
ઇવેન્ટ તારીખ / સમય

એપ્રિલ ૨૯, ૨૦૨૧
14:00 - 15:30 (UTC + 0)

ઇવેન્ટ સ્થાન

ઓનલાઇન

ઇવેન્ટની ભાષા(ઓ)

ઇવેન્ટ ખર્ચ

મફત

શું તે ફક્ત સભ્યોની ઇવેન્ટ છે?

ના

આ પાનું શેર કરો