આ વેબિનાર સંસ્થા તરીકે બેટર કોટનનો પરિચય આપશે, જેમાં બેટર કોટન સ્ટાન્ડર્ડ સિસ્ટમની ઝાંખી, સોર્સિંગ, સંચાર અને રિટેલર્સ અને બ્રાન્ડ્સ માટે સભ્યપદની વિગતોનો સમાવેશ થાય છે.

પ્રેક્ષક: કોઈપણ રિટેલર્સ અને બ્રાન્ડ્સ માટે કે જેઓ બેટર કોટન અને મેમ્બરશિપ વિકલ્પો વિશે વધુ જાણવા માગે છે. હાલના બેટર કોટન સભ્યોમાંના સ્ટાફનું રિફ્રેશર અથવા પરિચય માટે જોડાવા માટે સ્વાગત છે. બેટર કોટન મેમ્બરશિપ ટીમ પાસેથી તમારા પ્રશ્નોના જવાબો મેળવવાનો આ સમય છે.

પાછલી ઘટના રિટેલર્સ અને બ્રાન્ડ્સ (પરિચય)
ઇવેન્ટ ટ Tagsગ્સ
સભ્યપદના પ્રકારો
ટકાઉપણું મુદ્દાઓ
ઇવેન્ટ સિરીઝ
ઇવેન્ટ તારીખ / સમય

4 શકે છે, 2023
14:00 - 15:00 (BST)

ઇવેન્ટની ભાષા(ઓ)

ઇવેન્ટ ખર્ચ

શું તે ફક્ત સભ્યોની ઇવેન્ટ છે?

ના

આ પાનું શેર કરો