સ્લાઇડ
રિસોર્સ લાઇબ્રેરી

ડાઉનલોડ કરવા માટે PDF અને અન્ય ઉપયોગી ફાઇલો સહિત અમારી દસ્તાવેજોની લાઇબ્રેરીમાં શોધો

85
99
137
787
133
109
125
63
115
87
83
71
89
1562
1675
795
111
73
57
141
69
151
833
121
117
159
113
127

270 પરિણામો મળ્યા

4 પેજમાં 23

માર્ગદર્શન
પીડીએફ
1.38 એમબી

કસ્ટડી સ્ટાન્ડર્ડની બેટર કોટન ચેઇન: વેપારીઓ અને વિતરકો માટે અમલીકરણ માર્ગદર્શન

ડાઉનલોડ કરો શેર
સિદ્ધાંતો
પીડીએફ
96.57 KB

સિદ્ધાંતો અને માપદંડ v.3.0 - વિલંબિત અમલીકરણ સમયરેખા સાથેના સૂચક

ડાઉનલોડ કરો શેર
vnd.openxmlformats-officedocument.presentationml.presentation
34.32 એમબી

ફાર્મ-લેવલ પ્રેઝન્ટેશનમાં તકો અને પડકારો

ડાઉનલોડ કરો શેર
vnd.openxmlformats-officedocument.presentationml.presentation
8.57 એમબી

સમુદાયોની સુખાકારી અને ટકાઉ આજીવિકાની રજૂઆત

ડાઉનલોડ કરો શેર
vnd.openxmlformats-officedocument.presentationml.presentation
9.23 એમબી

ઇનસાઇટ્સ ફ્રોમ ધ ફીલ્ડઃ એ વોઇસ ફ્રોમ મોઝામ્બિક પ્રેઝન્ટેશન

ડાઉનલોડ કરો શેર
vnd.openxmlformats-officedocument.presentationml.presentation
1.90 એમબી

ડિકન્સ્ટ્રક્ટિંગ લિવિંગ ઇન્કમ પ્રેઝન્ટેશન

ડાઉનલોડ કરો શેર
vnd.openxmlformats-officedocument.presentationml.presentation
6.57 એમબી

સમાવિષ્ટ આબોહવા ક્રિયા: ક્રિયા અને પ્રભાવ માપન પ્રસ્તુતિ માટે પ્રતિબદ્ધતાઓથી આગળ વધવું

ડાઉનલોડ કરો શેર
vnd.openxmlformats-officedocument.presentationml.presentation
81.29 એમબી

સભ્ય મીટીંગ પ્રેઝન્ટેશન

ડાઉનલોડ કરો શેર
vnd.openxmlformats-officedocument.presentationml.presentation
21.58 એમબી

ખેડૂતોની રજૂઆત માટે કાર્બન ફાઇનાન્સનું કામ કરવું

ડાઉનલોડ કરો શેર
નીતિ
પીડીએફ
105.59 KB

સિદ્ધાંતો અને માપદંડ v.3.0 અનુવાદ નીતિ

ડાઉનલોડ કરો શેર
માર્ગદર્શન
પીડીએફ
926.03 KB

કસ્ટડી સ્ટાન્ડર્ડની બેટર કોટન ચેઇન: જીનર્સ માટે અમલીકરણ માર્ગદર્શન

ડાઉનલોડ કરો શેર
માર્ગદર્શન
પીડીએફ
1.14 એમબી

કસ્ટડી સ્ટાન્ડર્ડની બેટર કોટન ચેઇન: સપ્લાયર્સ અને ઉત્પાદકો માટે અમલીકરણ માર્ગદર્શન

ડાઉનલોડ કરો શેર
270 પરિણામો મળ્યા

આ પાનું શેર કરો