સ્લાઇડ
રિસોર્સ લાઇબ્રેરી

ડાઉનલોડ કરવા માટે PDF અને અન્ય ઉપયોગી ફાઇલો સહિત અમારી દસ્તાવેજોની લાઇબ્રેરીમાં શોધો

85
99
137
787
133
109
125
63
115
87
83
71
89
1562
1675
795
111
73
57
141
69
151
833
121
117
159
113
127

62 પરિણામો મળ્યા

1 પેજમાં 6

રિપોર્ટ પરિણામો
પીડીએફ
3.38 એમબી

કેસ સ્ટડી: બ્રાઝિલમાં ક્લાયમેટ ચેન્જ અનુકૂલન અને ઘટાડા પર ABR-બેટર કોટન ઉત્પાદકો દ્વારા લાગુ કરાયેલ ક્લાયમેટ-સ્માર્ટ એગ્રીકલ્ચર પ્રેક્ટિસની અસરો

ડાઉનલોડ કરો શેર
માર્ગદર્શન
પીડીએફ
1.23 એમબી

કપાસના વપરાશને માપવા: સ્વતંત્ર મૂલ્યાંકનકારો માટે સ્વતંત્ર મૂલ્યાંકન માર્ગદર્શન

ડાઉનલોડ કરો શેર
ટેમ્પલેટ
શબ્દ
149.98 KB

પરિણામ ઘોષણા અને અનુરૂપતા આકારણી નમૂનો

ડાઉનલોડ કરો શેર
મિનિટ
પીડીએફ
206.02 KB

બેટર કોટન જનરલ એસેમ્બલી 2023: વિડિઓ ટ્રાન્સક્રિપ્ટ

ડાઉનલોડ કરો શેર
મિનિટ
પીડીએફ
139.66 KB

બેટર કોટન જનરલ એસેમ્બલી 2023: મિનિટ

ડાઉનલોડ કરો શેર
ઝાંખી
પીડીએફ
170.47 KB

બેટર કોટન લાર્જ ફાર્મ સિમ્પોસિયમ 2023 – ઇવેન્ટનો સારાંશ

ડાઉનલોડ કરો શેર
માર્ગદર્શન
પીડીએફ
14.37 એમબી

કપાસના વપરાશને માપવા: કપાસના વપરાશની આવશ્યકતાઓ અને માર્ગદર્શન

ડાઉનલોડ કરો શેર
માર્ગદર્શન
પીડીએફ
150.02 KB

કસ્ટડી સ્ટાન્ડર્ડની બેટર કોટન ચેઇન - રિસ્ક કેટેગરી એક્સ્પ્લેનર

ડાઉનલોડ કરો શેર
માર્ગદર્શન
એક્સએલએસએક્સ
60.75 KB

કસ્ટડીની બેટર કોટન ચેઇન: મંજૂર થર્ડ-પાર્ટી વેરિફાયર્સ

ડાઉનલોડ કરો શેર
માર્ગદર્શન
પીડીએફ
442.01 KB

પરિણામો સૂચકાંકો સાથે કામ કરવું v2.5

ડાઉનલોડ કરો શેર
રિપોર્ટ
પીડીએફ
7.52 એમબી
પાછલા વર્ષ અને કપાસની સિઝનના મુખ્ય બેટર કોટન અપડેટ્સ, સફળતાઓ અને પડકારો શેર કરવા.
ડાઉનલોડ કરો શેર
માર્ગદર્શન
પીડીએફ
1.53 એમબી

સ્વતંત્ર મૂલ્યાંકન: સ્વતંત્ર મૂલ્યાંકનકારો માટે માર્ગદર્શન

ડાઉનલોડ કરો શેર
62 પરિણામો મળ્યા

આ પાનું શેર કરો