સ્લાઇડ
રિસોર્સ લાઇબ્રેરી

ડાઉનલોડ કરવા માટે PDF અને અન્ય ઉપયોગી ફાઇલો સહિત અમારી દસ્તાવેજોની લાઇબ્રેરીમાં શોધો

85
99
137
787
133
109
125
63
115
87
83
71
89
1562
1675
795
111
73
57
141
69
151
833
121
117
159
113
127

32 પરિણામો મળ્યા

1 પેજમાં 3

webinar
પીડીએફ
1.90 એમબી

કોવિડ-19 દ્વારા BCI ખેડૂતોને મદદ કરવી

ડાઉનલોડ કરો શેર
પીડીએફ
155.24 KB

જનરલ એસેમ્બલી 2020 QA રિપોર્ટ

ડાઉનલોડ કરો શેર
પીડીએફ
8.65 એમબી

વર્ચ્યુઅલ 2020 BCI જનરલ એસેમ્બલી પ્રેઝન્ટેશન સ્લાઇડ્સ

ડાઉનલોડ કરો શેર
webinar
પીડીએફ
3.07 એમબી

કોટન આઉટલુક વેબિનાર: કોટન માર્કેટ ટુડે 02 સપ્ટેમ્બર 2020

ડાઉનલોડ કરો શેર
રિપોર્ટ
પીડીએફ
13.91 એમબી

અંબુજા સિમેન્ટ ફાઉન્ડેશન ઇન્ડિયા લિમિટેડ દ્વારા ભારતમાં પ્રોજેક્ટનું GIZ પરિણામ મૂલ્યાંકન | 2020

ડાઉનલોડ કરો શેર
માર્ગદર્શન
પીડીએફ
421.64 KB

કસ્ટડી માર્ગદર્શિકાઓની સાંકળ v1.4

ડાઉનલોડ કરો શેર

આ દસ્તાવેજ નીચેની ભાષાઓમાં પણ ઉપલબ્ધ છે:
ચિની
ટેમ્પલેટ
પીડીએફ
279.80 KB

કસ્ટડી માર્ગદર્શિકાઓની સાંકળ v1.4 સપ્લાય ચેઇન ઓડિટ રિપોર્ટિંગ ટેમ્પલેટ

ડાઉનલોડ કરો શેર
ટેમ્પલેટ
પીડીએફ
265.66 KB

કસ્ટડી માર્ગદર્શિકાઓની સાંકળ v1.4 જીનર મોનિટરિંગ ટેમ્પલેટ

ડાઉનલોડ કરો શેર
ફીલ્ડ બુક
શબ્દ
216.27 KB

બેટર કોટન રેડીનેસ ચેક ટેમ્પલેટ (નાના ધારકો માટે)

ડાઉનલોડ કરો શેર
રિપોર્ટ
પીડીએફ
10.80 એમબી
અમારો 2020 વાર્ષિક અહેવાલ, અમે પાછલા વર્ષમાં અમારા લક્ષ્યો તરફ જે પ્રગતિ કરી છે તેના પર પ્રતિબિંબિત કરવાની, ક્ષેત્ર અને બજારની સફળતાઓ અને પડકારોનું અન્વેષણ કરવા અને મુખ્ય નાણાકીય માહિતી શેર કરવાની મહત્વપૂર્ણ તક પૂરી પાડે છે.
ડાઉનલોડ કરો શેર
પીડીએફ
342.35 KB

કસ્ટડી એડવાઇઝરી (CoC) ગ્રુપની બેટર કોટન ચેઇન

ડાઉનલોડ કરો શેર
પીડીએફ
1.95 એમબી

બેટર કોટન ફેક્ટશીટ 2020

ડાઉનલોડ કરો શેર
32 પરિણામો મળ્યા

આ પાનું શેર કરો