સ્લાઇડ
રિસોર્સ લાઇબ્રેરી

ડાઉનલોડ કરવા માટે PDF અને અન્ય ઉપયોગી ફાઇલો સહિત અમારી દસ્તાવેજોની લાઇબ્રેરીમાં શોધો.
ફક્ત-સભ્યો માટેના સંસાધનોને ઍક્સેસ કરવા માટે, કૃપા કરીને લૉગ ઇન કરો માયબેટરકોટન

85
99
137
787
133
109
125
63
115
87
83
71
89
1562
1675
795
111
73
57
141
69
151
833
121
117
159
113
127

7 પરિણામો મળ્યા

1 પેજમાં 1

પીડીએફ
761.30 KB
પાકિસ્તાનના બહાવલપુર અને સંઘાર જિલ્લાઓમાં BCI સુવિધાના પરિણામે પરિણામ સ્તરના ડિલિવરેબલ્સને ઓળખવા માટે વિશ્લેષણ હાથ ધરવામાં આવ્યું હતું. APP, 2016 દ્વારા વિકસિત.
ડાઉનલોડ કરો શેર
રિપોર્ટ પરિણામો
પીડીએફ
1.01 એમબી

માઈક રીડ એસોસિએટ્સ દ્વારા તુર્કીમાં પરિણામ મૂલ્યાંકન

ડાઉનલોડ કરો શેર
પરિણામો
પીડીએફ
118.95 KB
ફાર્મ પરિણામો - 2015-16 માટે BCI ખેડૂતો વિ સરખામણી ખેડૂતો
ડાઉનલોડ કરો શેર
ઝાંખી
પીડીએફ
161.78 KB

બેટર કોટન પી એન્ડ સી: 2015-17 પુનરાવર્તન – વિહંગાવલોકન

ડાઉનલોડ કરો શેર
પીડીએફ
3.53 એમબી

બેટર કોટન સ્ટાન્ડર્ડ ડ્રાફ્ટ 2

ડાઉનલોડ કરો શેર
કાઉન્સિલ અપડેટ
પીડીએફ
102.03 KB

કાઉન્સિલ બાયલોઝ

ડાઉનલોડ કરો શેર
7 પરિણામો મળ્યા

આ પાનું શેર કરો