સ્લાઇડ
રિસોર્સ લાઇબ્રેરી

ડાઉનલોડ કરવા માટે PDF અને અન્ય ઉપયોગી ફાઇલો સહિત અમારી દસ્તાવેજોની લાઇબ્રેરીમાં શોધો

85
99
137
787
133
109
125
63
115
87
83
71
89
1562
1675
795
111
73
57
141
69
151
833
121
117
159
113
127

31 પરિણામો મળ્યા

1 પેજમાં 3

માર્ગદર્શન
પીડીએફ
1.23 એમબી

કપાસના વપરાશને માપવા: સ્વતંત્ર મૂલ્યાંકનકારો માટે સ્વતંત્ર મૂલ્યાંકન માર્ગદર્શન

ડાઉનલોડ કરો શેર
માર્ગદર્શન
પીડીએફ
415.69 KB

પરિણામો સૂચકાંકો સાથે કામ કરવું v2.6

ડાઉનલોડ કરો શેર
માર્ગદર્શન
પીડીએફ
14.37 એમબી

કપાસના વપરાશને માપવા: કપાસના વપરાશની આવશ્યકતાઓ અને માર્ગદર્શન

ડાઉનલોડ કરો શેર
માર્ગદર્શન
પીડીએફ
150.02 KB

કસ્ટડી સ્ટાન્ડર્ડની બેટર કોટન ચેઇન - રિસ્ક કેટેગરી એક્સ્પ્લેનર

ડાઉનલોડ કરો શેર
માર્ગદર્શન
એક્સએલએસએક્સ
60.75 KB

કસ્ટડીની બેટર કોટન ચેઇન: મંજૂર થર્ડ-પાર્ટી વેરિફાયર્સ

ડાઉનલોડ કરો શેર
માર્ગદર્શન
પીડીએફ
442.01 KB

પરિણામો સૂચકાંકો સાથે કામ કરવું v2.5

ડાઉનલોડ કરો શેર
માર્ગદર્શન
પીડીએફ
1.53 એમબી

સ્વતંત્ર મૂલ્યાંકન: સ્વતંત્ર મૂલ્યાંકનકારો માટે માર્ગદર્શન

ડાઉનલોડ કરો શેર
માર્ગદર્શન
પીડીએફ
729.89 KB

સ્વતંત્ર મૂલ્યાંકન: રિટેલર્સ અને બ્રાન્ડ્સ માટે માર્ગદર્શન v1.2

ડાઉનલોડ કરો શેર
માર્ગદર્શન
એક્સએલએસએક્સ
186.73 KB

મલ્ટી-સાઇટ માટે બેટર કોટન CoC રજીસ્ટ્રેશન ફોર્મ કેવી રીતે ભરવું

ડાઉનલોડ કરો શેર

આ દસ્તાવેજ નીચેની ભાષાઓમાં પણ ઉપલબ્ધ છે:
ચિની
માર્ગદર્શન
પીડીએફ
1,002.23 KB

સિંગલ-સાઇટ માટે બેટર કોટન CoC રજિસ્ટ્રેશન ફોર્મ કેવી રીતે ભરવું

ડાઉનલોડ કરો શેર

આ દસ્તાવેજ નીચેની ભાષાઓમાં પણ ઉપલબ્ધ છે:
ચિની
માર્ગદર્શન
પીડીએફ
3.15 એમબી

બેટર કોટન ક્લેમ્સ ફ્રેમવર્ક V3.1

ડાઉનલોડ કરો શેર
માર્ગદર્શન
પીડીએફ
1.38 એમબી

કસ્ટડી સ્ટાન્ડર્ડની બેટર કોટન ચેઇન: વેપારીઓ અને વિતરકો માટે અમલીકરણ માર્ગદર્શન

ડાઉનલોડ કરો શેર
31 પરિણામો મળ્યા

આ પાનું શેર કરો