સ્લાઇડ
રિસોર્સ લાઇબ્રેરી

ડાઉનલોડ કરવા માટે PDF અને અન્ય ઉપયોગી ફાઇલો સહિત અમારી દસ્તાવેજોની લાઇબ્રેરીમાં શોધો

85
99
137
787
133
109
125
63
115
87
83
71
89
1562
1675
795
111
73
57
141
69
151
833
121
117
159
113
127

24 પરિણામો મળ્યા

1 પેજમાં 2

પીડીએફ
196.65 KB

P&C v.3.0 – અત્યંત જોખમી જંતુનાશક અસાધારણ ઉપયોગની પ્રક્રિયા

ડાઉનલોડ કરો શેર
પીડીએફ
200.42 KB

P&C v.3.0 – ફાર્મ ડેટા જરૂરીયાતો

ડાઉનલોડ કરો શેર
સંદર્ભ શરતો
પીડીએફ
141.77 KB

વધુ સારા કપાસના સિદ્ધાંતો અને માપદંડ માટે સંદર્ભની શરતો v2.0

ડાઉનલોડ કરો શેર
નીતિ
પીડીએફ
105.59 KB

સિદ્ધાંતો અને માપદંડ v.3.0 અનુવાદ નીતિ

ડાઉનલોડ કરો શેર
સિદ્ધાંતો
પીડીએફ
616.07 KB

બેટર કોટન પી એન્ડ સી: 2021-2023 પુનરાવર્તન - કન્સલ્ટેશન ડ્રાફ્ટ

ડાઉનલોડ કરો શેર
સિદ્ધાંતો
પીડીએફ
5.17 એમબી

કપાસના વધુ સારા સિદ્ધાંતો અને માપદંડ v.3.0

ડાઉનલોડ કરો શેર

આ દસ્તાવેજ નીચેની ભાષાઓમાં પણ ઉપલબ્ધ છે:
ચિની
પોર્ટુગીઝ
તાજિક
ફ્રેન્ચ
અરબી
રશિયન
ઉઝબેક (લેટિન)
ઉઝ્બેક (સિરિલિક)
તુર્કી
સિદ્ધાંતો
પીડીએફ
9.56 એમબી

બેટર કોટન પી એન્ડ સી: 2021-2023 પુનરાવર્તન - પ્રતિસાદનો જાહેર પરામર્શ સારાંશ

ડાઉનલોડ કરો શેર
સભ્યોની યાદી
પીડીએફ
62.73 KB

માનક સમિતિ: જીવનચરિત્રો

ડાઉનલોડ કરો શેર
સભ્યોની યાદી
પીડીએફ
109.63 KB

યોગ્ય કાર્ય અને જાતિ કાર્યકારી જૂથ: જીવનચરિત્રો

ડાઉનલોડ કરો શેર
સભ્યોની યાદી
પીડીએફ
112.05 KB

કુદરતી સંસાધન કાર્યકારી જૂથ: જીવનચરિત્ર

ડાઉનલોડ કરો શેર
સભ્યોની યાદી
પીડીએફ
62.19 KB

પાક સંરક્ષણ કાર્યકારી જૂથ: જીવનચરિત્રો

ડાઉનલોડ કરો શેર
ઝાંખી
પીડીએફ
191.38 KB

બેટર કોટન પી એન્ડ સી: 2021-2023 પુનરાવર્તન – વિહંગાવલોકન

ડાઉનલોડ કરો શેર
24 પરિણામો મળ્યા

આ પાનું શેર કરો