સ્લાઇડ
રિસોર્સ લાઇબ્રેરી

ડાઉનલોડ કરવા માટે PDF અને અન્ય ઉપયોગી ફાઇલો સહિત અમારી દસ્તાવેજોની લાઇબ્રેરીમાં શોધો

85
99
137
787
133
109
125
63
115
87
83
71
89
1562
1675
795
111
73
57
141
69
151
833
121
117
159
113
127

12 પરિણામો મળ્યા

1 પેજમાં 1

રિપોર્ટ
પીડીએફ
7.18 એમબી

ઈન્ડિયા ઈમ્પેક્ટ રિપોર્ટ, 2014-2023 - એક્ઝિક્યુટિવ સારાંશ

ડાઉનલોડ કરો શેર
રિપોર્ટ પરિણામો
પીડીએફ
168.98 KB

સારાંશ: ટકાઉ કપાસની ખેતી તરફ: ઈન્ડિયા ઈમ્પેક્ટ સ્ટડી – વેજેનિન્જેન યુનિવર્સિટી એન્ડ રિસર્ચ

ડાઉનલોડ કરો શેર
રિપોર્ટ પરિણામો
પીડીએફ
1.55 એમબી

ટકાઉ કપાસની ખેતી તરફ: ઈન્ડિયા ઈમ્પેક્ટ સ્ટડી – વેજેનિન્જેન યુનિવર્સિટી એન્ડ રિસર્ચ

ડાઉનલોડ કરો શેર
પીડીએફ
1.08 એમબી

કોપનહેગન બિઝનેસ સ્કૂલ_ભારત અને પાકિસ્તાનમાં બેટર કોટન ઇનિશિયેટિવની અસરો

ડાઉનલોડ કરો શેર
રિપોર્ટ પરિણામો
પીડીએફ
232.24 KB

ગ્લોબલ વેલ્યુ ચેઇન્સમાં મહિલા કામદારો: પાકિસ્તાનમાં બેટર કોટન ઇનિશિયેટિવનો કેસ સ્ટડી

ડાઉનલોડ કરો શેર
રિપોર્ટ પરિણામો
પીડીએફ
24.56 એમબી

આઉટલાઈન ઈન્ડિયા દ્વારા ગુજરાતના ધોરાજીમાં જોખમી જંતુનાશકને દૂર કરવાનું ઝડપી આકારણી

ડાઉનલોડ કરો શેર
રિપોર્ટ પરિણામો
પીડીએફ
1.63 એમબી

પંજાબ, પાકિસ્તાનમાં કપાસના ખેડૂતોમાં વધુ સારી વ્યવસ્થાપન પદ્ધતિઓની અસર

ડાઉનલોડ કરો શેર
રિપોર્ટ પરિણામો
પીડીએફ
847.34 KB

વૈશ્વિક મૂલ્ય સાંકળોમાં અનુપાલન અને સહકાર: દક્ષિણ એશિયામાં સામાજિક અને પર્યાવરણીય અપગ્રેડિંગ પર બેટર કોટન ઇનિશિયેટિવની અસરો

ડાઉનલોડ કરો શેર
પ્રક્રિયાઓ
પીડીએફ
1.48 એમબી
આ નીતિ બેટર કોટન સ્ટાફ, સભ્યો, ભાગીદારો અને ફંડર્સને ધ્યાનમાં રાખીને બનાવવામાં આવી છે. તે બેટર કોટન દ્વારા ડેટાના સામયિક સંચારનો સંદર્ભ આપે છે
ડાઉનલોડ કરો શેર
પરિણામો
પીડીએફ
118.95 KB
ફાર્મ પરિણામો - 2015-16 માટે BCI ખેડૂતો વિ સરખામણી ખેડૂતો
ડાઉનલોડ કરો શેર
12 પરિણામો મળ્યા

આ પાનું શેર કરો