સ્લાઇડ
સંસાધન પુસ્તકાલય

ડાઉનલોડ કરવા માટે PDF અને અન્ય ઉપયોગી ફાઇલો સહિત અમારી દસ્તાવેજોની લાઇબ્રેરીમાં શોધો

85
99
137
787
133
109
125
63
115
87
83
71
89
1562
1675
795
111
73
57
141
69
151
833
121
117
159
113
127

15 પરિણામો મળ્યા

1 પેજમાં 2

અરજી પત્ર
એક્સએલએસએક્સ
52.62 KB
ડાઉનલોડ કરો
સભ્યોની યાદી
પીડીએફ
130.68 KB
1 જાન્યુઆરી અને 30 જૂન 2022 ની વચ્ચે બેટર કોટનમાં જોડાનાર સંસ્થાઓની યાદી.
ડાઉનલોડ કરો
સભ્યોની યાદી
એક્સએલએસએક્સ
234.84 KB
આ તમામ કંપનીઓની જાહેર યાદી છે જે બેટર કોટન સભ્યો છે. તે સંપૂર્ણ ન હોઈ શકે કારણ કે કેટલીક કંપનીઓ આ સૂચિમાંથી બાકાત રાખવાનું પસંદ કરી શકે છે.
ડાઉનલોડ કરો
પ્રક્રિયાઓ
પીડીએફ
202.14 KB
BCI કાઉન્સિલ દ્વારા મંજૂર - 8 ડિસેમ્બર 2010 અને 29 જૂન 2012ના રોજ મંજૂર કરાયેલા સુધારા સાથે
ડાઉનલોડ કરો
સભ્યોની યાદી
એક્સએલએસએક્સ
1.90 એમબી
યાદીમાંના સપ્લાયર્સ વેપારીઓ અને સ્પિનર્સથી માંડીને ફિનિશ્ડ ગાર્મેન્ટ ઉત્પાદકો સુધીના છે.
ડાઉનલોડ કરો
રિપોર્ટ
પીડીએફ
10.80 એમબી
અમારો 2020 વાર્ષિક અહેવાલ, અમે પાછલા વર્ષમાં અમારા લક્ષ્યો તરફ જે પ્રગતિ કરી છે તેના પર પ્રતિબિંબિત કરવાની, ક્ષેત્ર અને બજારની સફળતાઓ અને પડકારોનું અન્વેષણ કરવા અને મુખ્ય નાણાકીય માહિતી શેર કરવાની મહત્વપૂર્ણ તક પૂરી પાડે છે.
ડાઉનલોડ કરો
અરજી પત્ર
શબ્દ
138.85 KB
ડાઉનલોડ કરો
અરજી પત્ર
શબ્દ
138.95 KB
ડાઉનલોડ કરો
અરજી પત્ર
શબ્દ
140.02 KB
ડાઉનલોડ કરો
અરજી પત્ર
શબ્દ
138.99 KB
ડાઉનલોડ કરો
અરજી પત્ર
શબ્દ
138.09 KB
ડાઉનલોડ કરો
સંદર્ભ શરતો
પીડીએફ
95.43 KB
ડાઉનલોડ કરો
15 પરિણામો મળ્યા

આ પાનું શેર કરો