સ્લાઇડ
રિસોર્સ લાઇબ્રેરી

ડાઉનલોડ કરવા માટે PDF અને અન્ય ઉપયોગી ફાઇલો સહિત અમારી દસ્તાવેજોની લાઇબ્રેરીમાં શોધો

85
99
137
787
133
109
125
63
115
87
83
71
89
1562
1675
795
111
73
57
141
69
151
833
121
117
159
113
127

17 પરિણામો મળ્યા

1 પેજમાં 2

મિનિટ
પીડીએફ
206.02 KB

બેટર કોટન જનરલ એસેમ્બલી 2023: વિડિઓ ટ્રાન્સક્રિપ્ટ

ડાઉનલોડ કરો શેર
રિપોર્ટ
પીડીએફ
7.52 એમબી
પાછલા વર્ષ અને કપાસની સિઝનના મુખ્ય બેટર કોટન અપડેટ્સ, સફળતાઓ અને પડકારો શેર કરવા.
ડાઉનલોડ કરો શેર
નીતિ
પીડીએફ
172.17 KB

બેટર કોટન રિસ્ક પોલિસી

ડાઉનલોડ કરો શેર
રિપોર્ટ
પીડીએફ
11.84 એમબી
પાછલા વર્ષ અને કપાસની સિઝનના મુખ્ય બેટર કોટન અપડેટ્સ, સફળતાઓ અને પડકારો શેર કરવા
ડાઉનલોડ કરો શેર
અરજી પત્ર
પીડીએફ
439.13 KB

કાઉન્સિલ ચૂંટણી 2022 એપ્લિકેશન પેકેજ

ડાઉનલોડ કરો શેર
સંદર્ભ શરતો
પીડીએફ
104.03 KB

બેટર કોટન ડીસેન્ટ વર્ક એડવાઇઝરી કમિટી ToR

ડાઉનલોડ કરો શેર
પ્રક્રિયાઓ
પીડીએફ
202.14 KB
BCI કાઉન્સિલ દ્વારા મંજૂર - 8 ડિસેમ્બર 2010 અને 29 જૂન 2012ના રોજ મંજૂર કરાયેલા સુધારા સાથે
ડાઉનલોડ કરો શેર
રિપોર્ટ
પીડીએફ
10.80 એમબી
અમારો 2020 વાર્ષિક અહેવાલ, અમે પાછલા વર્ષમાં અમારા લક્ષ્યો તરફ જે પ્રગતિ કરી છે તેના પર પ્રતિબિંબિત કરવાની, ક્ષેત્ર અને બજારની સફળતાઓ અને પડકારોનું અન્વેષણ કરવા અને મુખ્ય નાણાકીય માહિતી શેર કરવાની મહત્વપૂર્ણ તક પૂરી પાડે છે.
ડાઉનલોડ કરો શેર
પીડીએફ
184.09 KB

વધુ સારા કપાસના કાયદા

ડાઉનલોડ કરો શેર
રિપોર્ટ
પીડીએફ
4.02 એમબી

પ્રથમ હાર્વેસ્ટ બેટર કોટન ઇનિશિયેટિવ 2010 સભ્યોનો અહેવાલ

ડાઉનલોડ કરો શેર
17 પરિણામો મળ્યા

આ પાનું શેર કરો