સ્લાઇડ
રિસોર્સ લાઇબ્રેરી

ડાઉનલોડ કરવા માટે PDF અને અન્ય ઉપયોગી ફાઇલો સહિત અમારી દસ્તાવેજોની લાઇબ્રેરીમાં શોધો

85
99
137
787
133
109
125
63
115
87
83
71
89
1562
1675
795
111
73
57
141
69
151
833
121
117
159
113
127

33 પરિણામો મળ્યા

1 પેજમાં 3

પ્રતિભાવ દસ્તાવેજ
પીડીએફ
159.71 KB

મેનેજમેન્ટ રિસ્પોન્સ: ભારતમાં કપાસના ખેડૂતો પર વધુ સારા કપાસની અસરને માન્યતા આપવી

ડાઉનલોડ કરો શેર
પ્રતિભાવ દસ્તાવેજ
પીડીએફ
348.24 KB

મેનેજમેન્ટ રિસ્પોન્સ: ભારતના કુર્નૂલ જિલ્લામાં નાના ધારકો કપાસ ઉત્પાદકો પર વધુ સારા કપાસની પ્રારંભિક અસરોનું મૂલ્યાંકન

ડાઉનલોડ કરો શેર
રિપોર્ટ પરિણામો
પીડીએફ
1.63 એમબી

અહેવાલ: ભારતના પશ્ચિમ અને પાકિસ્તાનના દક્ષિણ પંજાબમાં કપાસની ખેતીની પદ્ધતિઓનું મૂલ્યાંકન કરવા માટેનો આધારરેખા અભ્યાસ

ડાઉનલોડ કરો શેર
રિપોર્ટ પરિણામો
પીડીએફ
1.12 એમબી

રિપોર્ટ: બેટર કોટનના ક્વોલિટી એશ્યોરન્સ પ્રોગ્રામમાં મહિલા સહ-ખેડૂતોના સમાવેશનું પરીક્ષણ કરવા માટે GIF પાયલોટ

ડાઉનલોડ કરો શેર
રિપોર્ટ પરિણામો
પીડીએફ
1.41 એમબી

સ્વતંત્ર મૂલ્યાંકન: "મેઇનસ્ટ્રીમ ટકાઉ કપાસ ઉત્પાદન અને ઉપાડ માટે વધુ સારા કપાસને વેગ આપવો"

ડાઉનલોડ કરો શેર
રિપોર્ટ પરિણામો
પીડીએફ
3.38 એમબી

કેસ સ્ટડી: બ્રાઝિલમાં ક્લાયમેટ ચેન્જ અનુકૂલન અને ઘટાડા પર ABR-બેટર કોટન ઉત્પાદકો દ્વારા લાગુ કરાયેલ ક્લાયમેટ-સ્માર્ટ એગ્રીકલ્ચર પ્રેક્ટિસની અસરો

ડાઉનલોડ કરો શેર
રિપોર્ટ પરિણામો
પીડીએફ
1.19 એમબી

કેસ સ્ટડી: મહિલાઓ અને બાળકો પ્રત્યેના સમુદાયોના વર્તન પર વધુ સારા કપાસની યોગ્ય કાર્ય-સંબંધિત પ્રવૃત્તિઓની અસરો

ડાઉનલોડ કરો શેર
રિપોર્ટ પરિણામો
પીડીએફ
232.24 KB

ગ્લોબલ વેલ્યુ ચેઇન્સમાં મહિલા કામદારો: પાકિસ્તાનમાં બેટર કોટન ઇનિશિયેટિવનો કેસ સ્ટડી

ડાઉનલોડ કરો શેર
રિપોર્ટ પરિણામો
પીડીએફ
24.56 એમબી

આઉટલાઈન ઈન્ડિયા દ્વારા ગુજરાતના ધોરાજીમાં જોખમી જંતુનાશકને દૂર કરવાનું ઝડપી આકારણી

ડાઉનલોડ કરો શેર
રિપોર્ટ પરિણામો
પીડીએફ
1.63 એમબી

પંજાબ, પાકિસ્તાનમાં કપાસના ખેડૂતોમાં વધુ સારી વ્યવસ્થાપન પદ્ધતિઓની અસર

ડાઉનલોડ કરો શેર
33 પરિણામો મળ્યા

આ પાનું શેર કરો