સ્લાઇડ
રિસોર્સ લાઇબ્રેરી

ડાઉનલોડ કરવા માટે PDF અને અન્ય ઉપયોગી ફાઇલો સહિત અમારી દસ્તાવેજોની લાઇબ્રેરીમાં શોધો

85
99
137
787
133
109
125
63
115
87
83
71
89
1562
1675
795
111
73
57
141
69
151
833
121
117
159
113
127

46 પરિણામો મળ્યા

1 પેજમાં 4

પરિણામો
પીડીએફ
8.80 એમબી

કસ્ટડી પબ્લિક કન્સલ્ટેશનની બેટર કોટન ચેઇન: પ્રતિસાદનો સારાંશ

ડાઉનલોડ કરો શેર
પ્રક્રિયાઓ
પીડીએફ
425.05 KB

કસ્ટડી મોનીટરીંગ અને એસેસમેન્ટ પ્રોસીજરની બેટર કોટન ચેઈન v1

ડાઉનલોડ કરો શેર

આ દસ્તાવેજ નીચેની ભાષાઓમાં પણ ઉપલબ્ધ છે:
ઉઝ્બેક (સિરિલિક)
FAQ
પીડીએફ
195.33 KB

સપ્લાયર્સ અને સભ્યો માટે કસ્ટડી ટ્રાન્ઝિશન FAQsની વધુ સારી કોટન ચેઇન

ડાઉનલોડ કરો શેર

આ દસ્તાવેજ નીચેની ભાષાઓમાં પણ ઉપલબ્ધ છે:
ચિની
પોર્ટુગીઝ
માર્ગદર્શન
પીડીએફ
115.18 KB

કસ્ટડીની બેટર કોટન ચેઇન: CoC સ્ટાન્ડર્ડ v1.4 સાથે CoC માર્ગદર્શિકા v1.0 ની સરખામણી

ડાઉનલોડ કરો શેર
માર્ગદર્શન
પીડીએફ
1.57 એમબી

કસ્ટડી સ્ટાન્ડર્ડ v1.0 ની બેટર કોટન ચેઇન

ડાઉનલોડ કરો શેર

આ દસ્તાવેજ નીચેની ભાષાઓમાં પણ ઉપલબ્ધ છે:
ઉઝ્બેક (સિરિલિક)
ચિની
અપડેટ
પીડીએફ
122.80 KB

કસ્ટડી માર્ગદર્શિકા સંસ્કરણ 1.4ની બેટર કોટન ચેઇન માટે અપમાન

ડાઉનલોડ કરો શેર
સિદ્ધાંતો
પીડીએફ
9.56 એમબી

બેટર કોટન પી એન્ડ સી: 2021-2023 પુનરાવર્તન - પ્રતિસાદનો જાહેર પરામર્શ સારાંશ

ડાઉનલોડ કરો શેર
નીતિ
પીડીએફ
858.13 KB

કપાસની વધુ સારી ફરિયાદો નીતિ અને પ્રક્રિયાઓ V2.0

ડાઉનલોડ કરો શેર
રિપોર્ટ પરિણામો
પીડીએફ
168.98 KB

સારાંશ: ટકાઉ કપાસની ખેતી તરફ: ઈન્ડિયા ઈમ્પેક્ટ સ્ટડી – વેજેનિન્જેન યુનિવર્સિટી એન્ડ રિસર્ચ

ડાઉનલોડ કરો શેર
રિપોર્ટ પરિણામો
પીડીએફ
1.55 એમબી

ટકાઉ કપાસની ખેતી તરફ: ઈન્ડિયા ઈમ્પેક્ટ સ્ટડી – વેજેનિન્જેન યુનિવર્સિટી એન્ડ રિસર્ચ

ડાઉનલોડ કરો શેર
46 પરિણામો મળ્યા

આ પાનું શેર કરો