સ્લાઇડ
રિસોર્સ લાઇબ્રેરી

ડાઉનલોડ કરવા માટે PDF અને અન્ય ઉપયોગી ફાઇલો સહિત અમારી દસ્તાવેજોની લાઇબ્રેરીમાં શોધો

85
99
137
787
133
109
125
63
115
87
83
71
89
1562
1675
795
111
73
57
141
69
151
833
121
117
159
113
127

16 પરિણામો મળ્યા

1 પેજમાં 2

રિપોર્ટ પરિણામો
પીડીએફ
168.98 KB

સારાંશ: ટકાઉ કપાસની ખેતી તરફ: ઈન્ડિયા ઈમ્પેક્ટ સ્ટડી – વેજેનિન્જેન યુનિવર્સિટી એન્ડ રિસર્ચ

ડાઉનલોડ કરો શેર
રિપોર્ટ પરિણામો
પીડીએફ
1.55 એમબી

ટકાઉ કપાસની ખેતી તરફ: ઈન્ડિયા ઈમ્પેક્ટ સ્ટડી – વેજેનિન્જેન યુનિવર્સિટી એન્ડ રિસર્ચ

ડાઉનલોડ કરો શેર
રિપોર્ટ પરિણામો
પીડીએફ
24.56 એમબી

આઉટલાઈન ઈન્ડિયા દ્વારા ગુજરાતના ધોરાજીમાં જોખમી જંતુનાશકને દૂર કરવાનું ઝડપી આકારણી

ડાઉનલોડ કરો શેર
રિપોર્ટ પરિણામો
પીડીએફ
1.63 એમબી

પંજાબ, પાકિસ્તાનમાં કપાસના ખેડૂતોમાં વધુ સારી વ્યવસ્થાપન પદ્ધતિઓની અસર

ડાઉનલોડ કરો શેર
રિપોર્ટ પરિણામો
પીડીએફ
1,020.20 KB

વૈશ્વિક ધોરણોની જરૂરિયાતો અને સ્થાનિક ખેડૂતોની જરૂરિયાતોને પૂર્ણ કરવી: પાકિસ્તાન અને ભારતમાં બેટર કોટન ઇનિશિયેટિવના અમલીકરણ ભાગીદારો

ડાઉનલોડ કરો શેર
રિપોર્ટ
પીડીએફ
13.91 એમબી

અંબુજા સિમેન્ટ ફાઉન્ડેશન ઇન્ડિયા લિમિટેડ દ્વારા ભારતમાં પ્રોજેક્ટનું GIZ પરિણામ મૂલ્યાંકન | 2020

ડાઉનલોડ કરો શેર
રિપોર્ટ
પીડીએફ
10.80 એમબી
અમારો 2020 વાર્ષિક અહેવાલ, અમે પાછલા વર્ષમાં અમારા લક્ષ્યો તરફ જે પ્રગતિ કરી છે તેના પર પ્રતિબિંબિત કરવાની, ક્ષેત્ર અને બજારની સફળતાઓ અને પડકારોનું અન્વેષણ કરવા અને મુખ્ય નાણાકીય માહિતી શેર કરવાની મહત્વપૂર્ણ તક પૂરી પાડે છે.
ડાઉનલોડ કરો શેર
16 પરિણામો મળ્યા

આ પાનું શેર કરો