સ્લાઇડ
રિસોર્સ લાઇબ્રેરી

ડાઉનલોડ કરવા માટે PDF અને અન્ય ઉપયોગી ફાઇલો સહિત અમારી દસ્તાવેજોની લાઇબ્રેરીમાં શોધો

85
99
137
787
133
109
125
63
115
87
83
71
89
1562
1675
795
111
73
57
141
69
151
833
121
117
159
113
127

20 પરિણામો મળ્યા

1 પેજમાં 2

રિપોર્ટ પરિણામો
પીડીએફ
168.98 KB

સારાંશ: ટકાઉ કપાસની ખેતી તરફ: ઈન્ડિયા ઈમ્પેક્ટ સ્ટડી – વેજેનિન્જેન યુનિવર્સિટી એન્ડ રિસર્ચ

ડાઉનલોડ કરો શેર
રિપોર્ટ પરિણામો
પીડીએફ
1.55 એમબી

ટકાઉ કપાસની ખેતી તરફ: ઈન્ડિયા ઈમ્પેક્ટ સ્ટડી – વેજેનિન્જેન યુનિવર્સિટી એન્ડ રિસર્ચ

ડાઉનલોડ કરો શેર
રિપોર્ટ
પીડીએફ
3.09 એમબી

બેટર કોટન ગ્રોથ એન્ડ ઈનોવેશન ફંડનો વાર્ષિક અહેવાલ 2020-21

ડાઉનલોડ કરો શેર
રિપોર્ટ પરિણામો
પીડીએફ
232.24 KB

ગ્લોબલ વેલ્યુ ચેઇન્સમાં મહિલા કામદારો: પાકિસ્તાનમાં બેટર કોટન ઇનિશિયેટિવનો કેસ સ્ટડી

ડાઉનલોડ કરો શેર
રિપોર્ટ પરિણામો
પીડીએફ
24.56 એમબી

આઉટલાઈન ઈન્ડિયા દ્વારા ગુજરાતના ધોરાજીમાં જોખમી જંતુનાશકને દૂર કરવાનું ઝડપી આકારણી

ડાઉનલોડ કરો શેર
રિપોર્ટ પરિણામો
પીડીએફ
1.63 એમબી

પંજાબ, પાકિસ્તાનમાં કપાસના ખેડૂતોમાં વધુ સારી વ્યવસ્થાપન પદ્ધતિઓની અસર

ડાઉનલોડ કરો શેર
રિપોર્ટ પરિણામો
પીડીએફ
847.34 KB

વૈશ્વિક મૂલ્ય સાંકળોમાં અનુપાલન અને સહકાર: દક્ષિણ એશિયામાં સામાજિક અને પર્યાવરણીય અપગ્રેડિંગ પર બેટર કોટન ઇનિશિયેટિવની અસરો

ડાઉનલોડ કરો શેર
રિપોર્ટ પરિણામો
પીડીએફ
1,020.20 KB

વૈશ્વિક ધોરણોની જરૂરિયાતો અને સ્થાનિક ખેડૂતોની જરૂરિયાતોને પૂર્ણ કરવી: પાકિસ્તાન અને ભારતમાં બેટર કોટન ઇનિશિયેટિવના અમલીકરણ ભાગીદારો

ડાઉનલોડ કરો શેર
રિપોર્ટ પરિણામો
પીડીએફ
1.41 એમબી

મલ્ટિસ્ટેકહોલ્ડર પહેલમાં સહકારના પડકારો: બેટર કોટન સ્ટાન્ડર્ડ સિસ્ટમ પર ફોર્મ્યુલેશન માટે સ્પર્ધાત્મક નીતિની ચિંતા

ડાઉનલોડ કરો શેર
રિપોર્ટ પરિણામો
પીડીએફ
1.01 એમબી

માઈક રીડ એસોસિએટ્સ દ્વારા તુર્કીમાં પરિણામ મૂલ્યાંકન

ડાઉનલોડ કરો શેર
રિપોર્ટ
પીડીએફ
13.91 એમબી

અંબુજા સિમેન્ટ ફાઉન્ડેશન ઇન્ડિયા લિમિટેડ દ્વારા ભારતમાં પ્રોજેક્ટનું GIZ પરિણામ મૂલ્યાંકન | 2020

ડાઉનલોડ કરો શેર
20 પરિણામો મળ્યા

આ પાનું શેર કરો