સભ્યપદ

 
BCI રિટેલર અને બ્રાન્ડ સભ્ય M&S એ પડદા પાછળની એક નવી પોડકાસ્ટ શ્રેણી શરૂ કરી છે જે ટકાઉપણું અને હાઈ સ્ટ્રીટના ઈતિહાસ જેવા વિષયોની શોધ કરે છે.

પ્રથમ એપિસોડમાં, BCIના COO લેના સ્ટેફગાર્ડ કપાસના ટકાઉ ભાવિ વિશે ચર્ચા કરવા માટે M&S ના પ્લાન A ના ડાયરેક્ટર માઈક બેરી સાથે જોડાય છે.

નીચેનું પોડકાસ્ટ સાંભળો. M&S પોડકાસ્ટ શ્રેણીમાં પ્રવેશ કરો અહીં.

 

આ પાનું શેર કરો