બેટર કોટન ગ્રોથ એન્ડ ઈનોવેશન ફંડ (બેટર કોટન GIF)ની સ્થાપના 2016માં વૈશ્વિક સ્તરે કપાસના ઉત્પાદનમાં પરિવર્તન લાવવા અને બેટર કોટનને ટકાઉ મુખ્ય પ્રવાહની કોમોડિટી તરીકે વિકસાવવા માટે કરવામાં આવી હતી. આ વર્ષે GIF એ ચાર પ્રોગ્રામ પાર્ટનર્સ (અથવા IPs), ભારત અને પાકિસ્તાનમાં બે-બે, બહુ-વર્ષીય પ્રોજેક્ટ (MYP) ગ્રાન્ટ્સ એનાયત કર્યા છે. આ સોંપણીનો હેતુ આ ચાર પ્રોજેક્ટ્સની અસરકારકતાનું મૂલ્યાંકન કરવાનો છે.

સ્થાન: ભારત અને પાકિસ્તાન
પ્રારંભ તારીખ: 13 / 05 / 2022
છેલ્લી તારીખ: 25 / 04 / 2022 સહાયક પીડીએફ: જુઓ

આ પાનું શેર કરો