Τον Μάιο του 2023, η Better Cotton δημοσίευσε το Chain of Custody (CoC) Standard v1.0, που ορίζει απαιτήσεις ελέγχου για οργανισμούς στην αλυσίδα εφοδιασμού που αγοράζουν ή πωλούν Physical (επίσης γνωστά ως Traceable) Better Cotton ή προϊόντα που περιέχουν βαμβάκι ως παραγγελίες Better Cotton Mass Balance.  

Για τη διασφάλιση της ακεραιότητας του Προτύπου CoC και την επαλήθευση της χώρας προέλευσης του Φυσικά Καλύτερο Βαμβάκι, έχουμε αναπτύξει μια διαδικασία παρακολούθησης και αξιολόγησης για τις αλυσίδες εφοδιασμού που ακολουθούν το πρότυπο.  

PDF
425.05 KB

Διαδικασία παρακολούθησης και αξιολόγησης Better Cotton Chain of Custody v1

Λήψη

Αυτό το έγγραφο περιγράφει τη διαδικασία παρακολούθησης επισκέψεων και αξιολογήσεων για όλους τους παράγοντες της εφοδιαστικής αλυσίδας που αγοράζουν και πωλούν παραγγελίες Physical Better Cotton ή/και Mass Balance. Αυτό περιλαμβάνει μια περιγραφή της διαδικασίας παρακολούθησης και αξιολόγησης που πρέπει να ακολουθείται από το προσωπικό της Better Cotton ή από τρίτους αξιολογητές για να διασφαλιστεί ότι εφαρμόζεται μια συνεπής μεθοδολογία. 

Το έγγραφο αναπτύχθηκε έχοντας κατά νου μια προσέγγιση βάσει κινδύνου για την ελαχιστοποίηση του φόρτου ελέγχου και του κόστους για τις αλυσίδες εφοδιασμού εστιάζοντας τους πόρους στους τομείς υψηλότερου κινδύνου και αυξάνοντας έτσι την ακεραιότητα του προγράμματός μας.  

Αυξημένη παρακολούθηση

Προσέγγιση με βάση τον κίνδυνο

Η προσέγγιση παρακολούθησης και αξιολόγησης της εφοδιαστικής αλυσίδας της Better Cotton περιλαμβάνει:

  • Δημιουργία ειδικής ομάδας Compliance Desk στο Better Cotton
  • Έλεγχος και εγγραφή όλων των προμηθευτών που είναι ενσωματωμένοι στο CoC Standard v1.0
  • Κατηγοριοποίηση των ενσωματωμένων οργανισμών ανάλογα με το επίπεδο κινδύνου τους
  • Χρήση αξιολογήσεων επαληθευμένων από τρίτους (3PV), όπου χρειάζεται

Αξιοπιστία

Το Better Cotton είναι συμβατό με τον κώδικα ISEAL. Αυτό σημαίνει ότι το σύστημά μας, συμπεριλαμβανομένου του Προγράμματός μας Διασφάλισης, έχει αξιολογηθεί ανεξάρτητα με τους Κώδικες Καλής Πρακτικής της ISEAL.

Για περισσότερες πληροφορίες, δείτε isealalliance.org.

Μάθετε περισσότερα σχετικά με τις κατηγορίες κινδύνου και τις απαιτήσεις αξιολόγησης

Εάν έχετε λάβει μια κατηγορία κινδύνου μετά την υποβολή μιας Φόρμας Εγγραφής, ανατρέξτε στο παρακάτω έγγραφο για να μάθετε περισσότερα σχετικά με τα επόμενα βήματα για τους οργανισμούς σε κάθε κατηγορία. 

PDF
150.02 KB

Πρότυπο Better Cotton Chain of Custody – Επεξήγηση κατηγορίας κινδύνου

Λήψη
Σας ζητήθηκε να υποβληθείτε σε αξιολόγηση με επαλήθευση τρίτου μέρους (3PV); Διαβάστε περισσότερα εδώ

Εάν σας ζητήθηκε από την Better Cotton να κανονίσετε μια αξιολόγηση από έναν τρίτο επαληθευτή (3PV), επικοινωνήστε με έναν από τους επαληθευμένους παρόχους παρακάτω για να κανονίσετε μια αξιολόγηση. Η αξιολόγηση θα διεξαχθεί σύμφωνα με τις απαιτήσεις του Chain of Custody Standard v1.0 και της συνοδευτικής Διαδικασίας Παρακολούθησης και Αξιολόγησης.  

Περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τη διαδικασία μιας επιτόπιας αξιολόγησης μπορείτε να βρείτε στο κεφάλαιο 2.4 του το έγγραφο της διαδικασίας παρακολούθησης και αξιολόγησης. 

Πληροφορίες για επαληθευτές τρίτων (3PV)

Εάν είστε οργανισμός Επαληθευτή Τρίτου (3PV) που ενδιαφέρεται να μάθετε περισσότερα σχετικά με την εργασία με την Better Cotton, ανατρέξτε στο παρακάτω έγγραφο για περισσότερες πληροφορίες. 

PDF
327.12 KB

Better Cotton Chain of Custody: Διαδικασία έγκρισης επαλήθευσης από τρίτους

Λήψη

Μάθε περισσότερα

Για οποιαδήποτε απορία, χρησιμοποιήστε το δικό μας φόρμα επικοινωνίας, ανατρέξτε στο μας FAQs ή βρείτε περισσότερα σχετικά έγγραφα από το στην ενότητα Πόροι