Συνεργάτες

 
Το Terre des hommes Foundation (Tdh), ο κορυφαίος ελβετικός οργανισμός για τη βοήθεια των παιδιών, που προωθεί τα δικαιώματα των παιδιών και την αξιοπρεπή εργασιακή ηθική σε παγκόσμιες αλυσίδες αξίας, συνεργάστηκε με την Πρωτοβουλία Better Cotton για να στηρίξει τους αγρότες, να αντιμετωπίσει και να αποτρέψει τους κινδύνους της παιδικής εργασίας και να προωθήσει αξιοπρεπής εργασία στη βαμβακοκαλλιέργεια. Η Terre des hommes είναι Μέλος της Κοινωνίας των Πολιτών της BCI από το 2017, όταν ξεκίνησαν οι συζητήσεις για το πώς η Tdh θα μπορούσε να υποστηρίξει την BCI στην Αρχή της Αξιοπρεπούς Εργασίας.

Αξιοπρεπής Εργασία, μία από τις επτά Αρχές και Κριτήρια στοΚαλύτερο Βαμβάκι Standard, βοηθά τους βαμβακοκαλλιεργητές να κατανοήσουν και να σέβονται τις εθνικές νομικές απαιτήσεις για την παιδική εργασία, καθώς και τις θεμελιώδεις, αλληλένδετες συμβάσεις της Διεθνούς Οργάνωσης Εργασίας για τον σεβασμό της ελάχιστης ηλικίας για τους νέους εργαζόμενους και την αποφυγή των «χειρότερων μορφών παιδικής εργασίας».

Μαζί, η BCI και η Tdh σχεδιάζουν να ξεκινήσουν ένα πιλοτικό έργο στην Ινδία, το οποίο στοχεύει στην υποστήριξη των Εταίρων Εφαρμογής της BCI για την παροχή εκπαίδευσης για την προστασία των παιδιών στους αγρότες, σύμφωνα με την Αρχή της Αξιοπρεπούς Εργασίας της BCI. Οι προσπάθειες θα επικεντρωθούν επίσης στους αγρότες στη Μπουρκίνα Φάσο, στο Μάλι και στο Πακιστάν. Επιπλέον, η Terre des hommes θα αναλάβει συμβουλευτικό ρόλο για να συμβάλει στην ανάπτυξη του Better Cotton Standard και ειδικότερα στις απαιτήσεις παιδικής προστασίας.

Η συνεργασία με την BCI επικεντρώνεται στην προστασία των παιδιών σε επίπεδο πεδίου. Ωστόσο, σε παγκόσμιο επίπεδο, το έργο της Tdh στοχεύει στην αντιμετώπιση της παιδικής εργασίας σε όλη την αλυσίδα αξίας του βαμβακιού, φέρνοντας μακροχρόνιες λύσεις μέσω ολοκληρωμένων προσπαθειών και συνεργασίας πολλών ενδιαφερομένων. Η Tdh επομένως συνεργάζεται με εκπροσώπους τοπικών κοινοτήτων, εθνικών κυβερνήσεων, οργανώσεων της κοινωνίας των πολιτών καθώς και εθνικών και παγκόσμιων επιχειρήσεων για να κάνει τη διαφορά για τα παιδιά.

Ανυπομονούμε να μοιραστούμε τα αποτελέσματα των πιλοτικών έργων στο μέλλον. Μάθετε περισσότερα γιαterre des hommes.

Το BCI καλωσόρισε πέντε νέες οργανώσεις της κοινωνίας των πολιτών ως μέλη το δεύτερο τρίμηνο του 2:Ίδρυμα Sawera(Πακιστάν),Πρόγραμμα Αγροτικής Υποστήριξης Αγά Χαν(Ινδία),Υπεύθυνο Δίκτυο Προμηθειών– ένα έργο τουΚαθώς σπάζετε-(Ηνωμένες Πολιτείες),Κέντρο Ανάπτυξης Αγροτικών Επιχειρήσεων(Πακιστάν) καιCenters For International Projects Trust(Ινδία). Τα νεότερα μέλη έχουν ως μέλη της κοινωνίας των πολιτών της BCI έως και 37 μέλη. Μάθετε περισσότερα για την κοινωνία των πολιτών ιδιότητα του μέλους.

Κοινοποιήστε αυτή τη σελίδα