Φέρνοντας τις κοινότητες μαζί για να γιορτάσουμε τις γυναίκες

Στο Πακιστάν, οι έξι εταίροι υλοποίησης μας — οι έμπιστοι, ομοϊδεάτες μας εταίροι επί τόπου — φθάνουν επί του παρόντος 140 γυναίκες BCI Farmers και 117,500 εργάτριες σε αγρόκτημα (οι εργαζόμενοι ορίζονται ως άτομα που εργάζονται σε βαμβακοκαλλιέργειες αλλά δεν κατέχουν το αγρόκτημα και δεν είναι οι κύριοι φορείς λήψης αποφάσεων) στις επαρχίες Παντζάμπ και Σίντ.

Διάβασε περισσότερα

Κοινοποιήστε αυτή τη σελίδα