Αρχές & Κριτήρια


Αυτός ο μήνας σηματοδοτεί ένα ορόσημο για την BCI καθώς τίθενται σε ισχύ οι αναθεωρημένες αρχές και κριτήρια για το καλύτερο βαμβάκι (P&C). Τα P&C είναι κεντρικά στο Better Cotton Standard System και παρουσιάζουν τον παγκόσμιο ορισμό του Better Cotton. Με την τήρηση των P&C, η BCI Farmers παράγει βαμβάκι με τρόπο που είναι μετρήσιμα καλύτερος για το περιβάλλον και τις αγροτικές κοινότητες.

Η πρώτη σημαντική αναμόρφωση των P&C εγκρίθηκε από το Συμβούλιο της BCI τον Νοέμβριο του 2017 και ενσωματώνει αρκετές ουσιαστικές αλλαγές. Έχουμε επισημάνει μερικά από αυτά παρακάτω.

Πρώτον, έχουμε αυξήσει την έμφαση στις περιβαλλοντικές αρχές. Η ενισχυμένη προσέγγισή μας για τη χρήση και τον περιορισμό των φυτοφαρμάκων περιλαμβάνει τη σταδιακή κατάργηση των άκρως επικίνδυνων φυτοφαρμάκων και την απαγόρευση των φυτοφαρμάκων που αναφέρονται στη Σύμβαση του Ρότερνταμ. Η χρήση ελάχιστου ατομικού προστατευτικού εξοπλισμού (ΜΑΠ) κατά την εφαρμογή φυτοφαρμάκων έχει επίσης ενσωματωθεί στο Πρότυπο.

Το Πρότυπο έχει επίσης μετατοπίσει την εστίαση από την προσέγγιση της αποδοτικότητας του νερού στην προσέγγιση διαχείρισης του νερού, προκειμένου να αντιμετωπίσει κυρίως τη συλλογική δράση προς την τοπική βιώσιμη χρήση του νερού. Ξεκινήσαμε ένα πιλοτικό έργο διαχείρισης νερού τον Οκτώβριο του 2017 για να δοκιμάσουμε τη νέα προσέγγιση σε μικρές, μεσαίες και μεγάλες φάρμες στην Ινδία, το Πακιστάν, την Κίνα, το Τατζικιστάν και τη Μοζαμβίκη.

Η προσέγγισή μας στη βιοποικιλότητα εστιάζει πλέον στον εντοπισμό, τη χαρτογράφηση και την αποκατάσταση ή προστασία των φυσικών πόρων. Μια νέα προσέγγιση «αλλαγής χρήσης γης», που βασίζεται σε εκτίμηση υψηλής αξίας διατήρησης, αποτελεί εγγύηση έναντι οποιασδήποτε προγραμματισμένης μετατροπής γης με σκοπό την καλλιέργεια Καλύτερου Βαμβακιού. Η νέα μέθοδος θα δοκιμαστεί σε χώρες υψηλού κινδύνου.

Σε κοινωνικά ζητήματα, το Πρότυπο παρέχει τώρα μια σαφή θέση για την ισότητα των φύλων, η οποία είναι ευθυγραμμισμένη με τις απαιτήσεις της ατζέντας της Διεθνούς Οργάνωσης Εργασίας (ΔΟΕ) για την Αξιοπρεπή Εργασία για το φύλο. Περιλαμβάνονται επίσης οδηγίες για διάφορα θέματα όπως η παιδική εργασία, οι εγκαταστάσεις υγιεινής και η ίση αμοιβή.

Από αυτόν τον μήνα οι αγρότες θα εκπαιδεύονται στο αναθεωρημένο Better Cotton Standard. Θα μοιραστούμε περαιτέρω πληροφορίες σχετικά με το αναθεωρημένο Πρότυπο και την εφαρμογή τους τους επόμενους μήνες.

Μάθετε πώς εφαρμόζεται το Better Cotton Standard στο δικό μας Ιστορίες από το χωράφι.

Κοινοποιήστε αυτή τη σελίδα