Καθώς η Better Cotton εισέρχεται στην επόμενη στρατηγική της φάση, για να επιτύχουμε το όραμά μας για το 2030 και να προωθήσουμε την αλλαγή στο έδαφος για τους αγρότες, η Better Cotton θα καταστήσει δυνατή την ιχνηλάτηση της Better Cotton μέσω του παγκόσμιου δικτύου εφοδιασμού. Ο σκοπός αυτού του αιτήματος είναι να συγκεντρώσει πρόσθετες πληροφορίες σχετικά με τις δυνατότητες μιας δεδομένης λύσης ιχνηλασιμότητας για τη δημιουργία μιας μικρής λίστας προμηθευτών που θα κληθούν στη συνέχεια να συμμετάσχουν σε μια Αίτηση για Πρόταση.

Τοποθεσία: Μακρινός
Ημερομηνία έναρξης: 01 / 04 / 2022
Λήξη προθεσμίας: 30 / 04 / 2022 Υποστήριξη PDF: Προβολή

Κοινοποιήστε αυτή τη σελίδα