Μια ολοκαίνουργια μελέτη για τον αντίκτυπο του προγράμματος Better Cotton στην Ινδία, που διεξήχθη από το Πανεπιστήμιο Wageningen και την έρευνα μεταξύ 2019 και 2022, βρήκε σημαντικά οφέλη για τους παραγωγούς Better Cotton στην περιοχή. Η μελέτη, «Προς πιο βιώσιμη καλλιέργεια βαμβακιού στην Ινδία», διερευνά πώς οι βαμβακοκαλλιεργητές που εφάρμοσαν τις γεωργικές πρακτικές Better Cotton πέτυχαν βελτιώσεις στην κερδοφορία, μειωμένη χρήση συνθετικών εισροών και συνολική βιωσιμότητα στη γεωργία.

Η μελέτη εξέτασε αγρότες στις ινδικές περιοχές Μαχαράστρα (Ναγκπούρ) και Τελανγκάνα (Αντιλαμπάντ) και συνέκρινε τα αποτελέσματα με αγρότες στις ίδιες περιοχές που δεν ακολούθησαν την καθοδήγηση Better Cotton. Η Better Cotton συνεργάζεται με τους εταίρους του προγράμματος σε επίπεδο αγροκτημάτων για να επιτρέψει στους αγρότες να υιοθετήσουν πιο βιώσιμες πρακτικές, για παράδειγμα, καλύτερη διαχείριση φυτοφαρμάκων και λιπασμάτων. 

Η μελέτη διαπίστωσε ότι οι Better Cotton Farmers ήταν σε θέση να μειώσουν το κόστος, να βελτιώσουν τη συνολική κερδοφορία και να προστατεύσουν το περιβάλλον πιο αποτελεσματικά, σε σύγκριση με τους Non Better Cotton Farmers.

PDF
168.98 KB

Περίληψη: Προς βιώσιμη καλλιέργεια βαμβακιού: Μελέτη επιπτώσεων στην Ινδία – Πανεπιστήμιο και Έρευνα Wageningen

Περίληψη: Προς βιώσιμη καλλιέργεια βαμβακιού: Μελέτη επιπτώσεων στην Ινδία – Πανεπιστήμιο και Έρευνα Wageningen
Λήψη
PDF
1.55 MB

Προς την αειφόρο καλλιέργεια βαμβακιού: Μελέτη επιπτώσεων στην Ινδία – Πανεπιστήμιο & Έρευνα Wageningen

Προς την αειφόρο καλλιέργεια βαμβακιού: Μελέτη επιπτώσεων στην Ινδία – Πανεπιστήμιο & Έρευνα Wageningen
Λήψη

Μείωση φυτοφαρμάκων και βελτίωση των περιβαλλοντικών επιπτώσεων 

Συνολικά, οι Better Cotton Farmers μείωσαν το κόστος τους για συνθετικό εντομοκτόνο κατά σχεδόν 75%, μια αξιοσημείωτη μείωση σε σύγκριση με τους non-Better Cotton Farmers. Κατά μέσο όρο, η Better Cotton Farmers στο Adilabad και στο Nagpur εξοικονόμησε 44 δολάρια ΗΠΑ ανά αγρότη κατά τη διάρκεια της σεζόν σε έξοδα συνθετικών εντομοκτόνων και ζιζανιοκτόνων κατά τη διάρκεια της σεζόν, μειώνοντας σημαντικά το κόστος τους και τις περιβαλλοντικές τους επιπτώσεις.  

Αύξηση της συνολικής κερδοφορίας 

Οι Better Cotton Farmers στο Nagpur έλαβαν περίπου 0.135 US$/kg περισσότερα για το βαμβάκι τους από τους non-Better Cotton Farmers, που ισοδυναμεί με αύξηση της τιμής κατά 13%. Συνολικά, η Better Cotton συνέβαλε στην αύξηση της εποχικής κερδοφορίας των αγροτών κατά 82 δολάρια ΗΠΑ ανά στρέμμα, που ισοδυναμεί με περίπου 500 δολάρια εισόδημα για έναν μέσο βαμβακοπαραγωγό στο Ναγκπούρ.  

Η Better Cotton προσπαθεί να διασφαλίσει ότι η παραγωγή βαμβακιού είναι πιο βιώσιμη. Είναι σημαντικό οι αγρότες να δουν βελτιώσεις στα μέσα διαβίωσής τους, κάτι που θα δώσει κίνητρο σε περισσότερους αγρότες να υιοθετήσουν γεωργικές πρακτικές ανθεκτικές στο κλίμα. Μελέτες σαν αυτές μας δείχνουν ότι η βιωσιμότητα αποδίδει, όχι μόνο για τη μείωση των περιβαλλοντικών επιπτώσεων, αλλά και για τη συνολική κερδοφορία για τους αγρότες. Μπορούμε να πάρουμε τα διδάγματα από αυτή τη μελέτη και να την εφαρμόσουμε σε άλλες περιοχές βαμβακοκαλλιέργειας».

Για τη βασική γραμμή, οι ερευνητές ερεύνησαν 1,360 αγρότες. Η πλειοψηφία των αγροτών που συμμετείχαν ήταν μεσήλικες, εγγράμματοι μικροϊδιοκτήτες, οι οποίοι χρησιμοποιούν το μεγαλύτερο μέρος της γης τους για τη γεωργία, με περίπου το 80% να χρησιμοποιείται για την καλλιέργεια βαμβακιού.  

Το Πανεπιστήμιο Wageningen στην Ολλανδία είναι ένα παγκοσμίως σημαντικό κέντρο για τις βιοεπιστήμες και τη γεωργική έρευνα. Μέσω αυτής της έκθεσης επιπτώσεων, η Better Cotton επιδιώκει να αναλύσει την αποτελεσματικότητα των προγραμμάτων της. Η έρευνα καταδεικνύει τη σαφή προστιθέμενη αξία για την κερδοφορία και την προστασία του περιβάλλοντος στην ανάπτυξη ενός πιο βιώσιμου τομέα βαμβακιού. 

Κοινοποιήστε αυτή τη σελίδα